Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Σκέφτεστε να εφαρμόσετε σύστημα διαχείρισης ενέργειας;

ISO 50001 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • θέλετε να κατανοήσετε τις θεμελιώδεις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (EnMS)
  • είσαστε υπεύθυνος για τη διαχείριση ενέργειας σε έναν οργανισμό

Θα μάθετε...

  • τον σκοπό και τα οφέλη εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας
  • το υπόβαθρο του ISO 50001
  • τις βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας
  • τους θεμελιώδεις ορισμούς εννοιών που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε τις απαιτήσεις του ISO 50001
  • τις ομοιότητες του ISO 50001 με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Τιμή

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 50001:2018 και τις απαιτήσεις του.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;