Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 50001 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • θέλετε να κατανοήσετε τις θεμελιώδεις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (EnMS)
  • είσαστε υπεύθυνος για τη διαχείριση ενέργειας σε έναν οργανισμό

Θα μάθετε...

  • τον σκοπό και τα οφέλη εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας
  • το υπόβαθρο του ISO 50001
  • τις βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας
  • τους θεμελιώδεις ορισμούς εννοιών που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε τις απαιτήσεις του ISO 50001
  • τις ομοιότητες του ISO 50001 με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Τιμή

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 50001:2018 και τις απαιτήσεις του.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;