Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€45


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning

Διάρκεια

1 ώρα

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στον τρόπο προσαρμογής σε ένα εικονικό περιβάλλον, προβάλλοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να λειτουργήσετε σε έναν εικονικό κόσμο.

Θα μάθετε...

  • Εισαγωγή στην τεχνολογία από απόσταση.
  • Πώς να προσαρμόσετε τον προγραμματισμό της επιθεώρησης.
  • Καλές πρακτικές για τη διενέργεια επιθεώρησης από απόσταση.
  • Παραδείγματα επιτυχημένων επιθεωρήσεων της LR από απόσταση, συμπεριλαμβάνοντας συμβουλές από επιθεωρητές της LR.

Θα χρειαστεί...

Δεν υπάρχει κάποια προαπαίτηση.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη...

Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Διάρκεια

Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος καθοδηγούμενος χρόνος προβλέπεται να είναι περίπου 1 ώρα. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να ποικίλει από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. την υπάρχουσα κατανόηση του θέματος από τους συμμετέχοντες, το περιβάλλον στο οποίο μελετούν και τον τρόπο εκμάθησης.

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€45


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning

Διάρκεια

1 ώρα

eLearning

Αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα online και ολοκληρώστε την εκμάθηση όποτε και όπου επιθυμείτε.

eLearning

Εισαγωγή στις Επιθεωρήσεις από Απόσταση

  • EUR 45 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;