Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 13485:2016 Εσωτερικός Επιθεωρητής.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να κατανοήσετε τις καλύτερες πρακτικές προκειμένου να διεξάγετε μία αποτελεσματική εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 13485:2016 και ISO 19011:2011 
 • θέλετε να προσθέσετε αξία στον οργανισμό σας και να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
 • θέλετε να γίνετε Εσωτερικός Επιθεωρητής σε εταιρεία που είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485

Θα μάθετε...

 • μία επισκόπηση των απαιτήσεων του ISO 13485
 • τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης και οι εσωτερικές επιθεωρήσεις βοηθούν στη διαχείριση των κινδύνων μιας επιχείρησης
 • τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός Εσωτερικού Επιθεωρητή
 • πώς να προγραμματίζετε και σχεδιάζετε τις επιθεωρήσεις σας και την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων
 • πώς να διεξάγετε αποτελεσματικές επιθεωρήσεις χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των 6 Σταδίων της LR
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων
 • να αξιολογείτε τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και να καθορίζετε τη συμμόρφωση, μη συμμόρφωση και αποτελεσματικότητά τους
 • πώς να ετοιμάζετε εκθέσεις αναφοράς και να καταγράφετε επακριβώς τα ευρήματα
 • τί είναι διορθωτική ενέργεια και ποιός είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων
 • πώς να παρακολουθείτε και να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών
 • τον τρόπο να αντιμετωπίζετε συνηθισμένες αδυναμίες εσωτερικών επιθεωρήσεων που απαντώνται στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 13485:2016 Κατανόηση και Ερμηνεία της LR

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Δύο ημέρες

Ωράριο…

09:00-17:00

Τιμή

490€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 13485:2016 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή.

Ημερομηνία και Τόπος

21 - 22 Νοε 2019

Πειραιάς

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;