Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Γίνετε εσωτερικός επιθεωρητής σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 14001 Εσωτερικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€490,00


Τύπος σεμιναρίου

Διάρκεια

2

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να γίνετε Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • θέλετε να επεκτείνετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας στις επιθεωρήσεις και τις γνώσεις σας προκειμένου να επαληθεύσετε την αποτελεσματική εφαρμογή και συντήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Θα μάθετε...

 • τα επιχειρηματικά οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και το υπόβαθρο του ISO 14001 
 • το σκοπό, τη δομή και τις βασικές απαιτήσεις του ISO 14001 
 • τη συνεισφορά των εσωτερικών επιθεωρήσεων συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην αποτελεσματικότητά του 
 • το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός Εσωτερικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος
 • πώς να προγραμματίζετε τις επιθεωρήσεις σας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων 
 • πώς να επαληθεύετε ότι η ισχύουσα πρακτική στον οργανισμό σας συνάδει με τις καθορισμένες απαιτήσεις 
 • ότι οι επιθεωρήσεις για την εφαρμογή μπορούν να βελτιώσουν τη σταθερότητα των συστημάτων διαχείρισης 
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων
 • πώς να καταγράφετε επακριβώς τα ευρήματα 
 • τί είναι διορθωτική ενέργεια και ποιός είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων
 • πώς να παρακολουθείτε και να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών

Θα χρειαστεί...

 • δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε εσωτερικές επιθεωρήσεις
 • προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 14001 Κατανόηση και Ερμηνεία της LR

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Νέος Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Συστημάτων 
 • ISO 14001 Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας) 
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης της LR

Διάρκεια…

Δύο ημέρες

Ωράριο…

09:00-17:00

Τιμή

490€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 14001:2015 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή.

Ημερομηνία και Τόπος

28 Απρ - 29 Απρ 2020

Πειραιάς

 • EUR 490,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

13 Μαϊ - 14 Μαϊ 2020

Θεσσαλονίκη

 • EUR 490,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;