Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€265


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

8 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είσαστε υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός Συστήματος Διαχείρισης Τροφίμων,
 • είσαστε υπεύθυνος για ή διαχειρίζεστε διεργασίες στον οργανισμό σας,
 • είσαστε Εσωτερικός Επιθεωρητής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων,
 • απαιτείται να κατανοήσετε τον βαθμό και τη φύση των αλλαγών που εισάγονται με το ISO 22000:2018.

Θα μάθετε...

 • τί είναι το Annex SL και την επιρροή του στη διαμόρφωση όλων των προτύπων συστημάτων διαχείρισης στο μέλλον,
 • την επιρροή του Annex SL, τη νέα δομή υψηλού επιπέδου [high level structure (HLS)] όλων των Προτύπων ISO,
 • τις επιπρόσθετες/τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο ISO 22000:2018,
 • πώς να αναγνωρίζετε την πιθανή εμπλοκή του οργανισμού σας με τη μετάβαση από το ISO 22000:2005 στο ISO 22000:2018,
 • πώς να αναγνωρίζετε τί θα πρέπει να προγραμματίσετε για τη μετάβαση του οργανισμού σας στο ISO 22000:2018.

Θα χρειαστεί...

 • να κατέχετε κάποια γνώση των απαιτήσεων του ISO 22000 και των αρχών του HACCP.

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο ISO 22000:2005 στο ISO 22000:2018, ή άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές σε αυτό.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€265


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

8 ώρες

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

8 Νοε 2021

Virtual

 • EUR 265 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;