Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • eLearning

Διάρκεια

3-5 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • διαχειρίζεστε διαδικασίες ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σε έναν οργανισμό,
  • οι αρμοδιότητές σας απαιτούν να έχετε μια γενική κατανόηση της έκτασης και της φύσης των αλλαγών που εισήχθησαν στο ISO 45001:2018.

Θα μάθετε...

  • τον αντίκτυπο του Annex SL. (Τι είναι το Annex SL και η επιρροή του στη διαμόρφωση του μέλλοντος όλων των προτύπων συστημάτων διαχείρισης),
  • τις επιπρόσθετες/τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο ISO 45001 σε σύγκριση με το OHSAS 18001:2007,
  • το χρονικό περιθώριο που έχετε για τη μετάβαση προτού οι αλλαγές γίνουν υποχρεωτικές.

Θα χρειαστεί...

να έχετε γνώση των απαιτήσεων του OHSAS 18001:2007.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης LR

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Διάρκεια

Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος καθοδηγούμενος χρόνος προβλέπεται να είναι μεταξύ 3-5 ωρών. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να ποικίλει από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. την υπάρχουσα κατανόηση του θέματος από τους συμμετέχοντες, το περιβάλλον στο οποίο μελετούν και τον τρόπο εκμάθησης.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που εμπλέκονται στις εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της επιχείρησής σας.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • eLearning

Διάρκεια

3-5 ώρες

eLearning

Αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα online και ολοκληρώστε την εκμάθηση όποτε και όπου επιθυμείτε.

eLearning

Αναβάθμιση στο ISO 45001

  • EUR 215 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Αν ενδιαφέρεστε για την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου για τέσσερα ή περισσότερα άτομα, μπορεί να βρείτε την πρότασή μας πιο οικονομική. Επικοινωνήστε με την ομάδα για μια προσφορά.

Σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;