Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€990


Τύπος σεμιναρίου

Διάρκεια

5 ημέρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να επιθεωρείτε Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 50001,
 •  είστε Επιθεωρητής ή Διαχειριστής Συστήματος Ενέργειας και επιθυμείτε να προσθέσετε στην αξιοπιστία σας ένα ευρέως αποδεκτό προσόν,
 • επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις θεωρητικής εκπαίδευσης για πιστοποίηση επικεφαλής επιθεωρητή.

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και τα επιχειρηματικά οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
 • το πλαίσιο του Plan-Do-Check-Act σε σχέση με το ISO 50001,
 • τον συσχετισμό μεταξύ της ευθύνης της διοίκησης, του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού, της ενεργειακής πολιτικής, του ενεργειακού προγραμματισμού, της εφαρμογής της πολιτικής, του ελέγχου λειτουργίας, του ελέγχου της απόδοσης, της ανασκόπησης της διοίκησης και της συνεχούς βελτίωσης,
 • βασικούς ορισμούς εννοιών που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να επιθεωρήσετε τις απαιτήσεις του ISO 50001, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ISO 50001,
 • τη διαφορά μεταξύ υποχρέωσης για εφαρμογή και συμμόρφωσης με το ISO 50001,
 •  να σχεδιάζετε και να διεξάγετε συνέντευξη με την ανώτατη διοίκηση,
 •  πώς να προγραμματίζετε, διενεργείτε, αναφέρετε και παρακολουθείτε μία επιθεώρηση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας για να θεμελιώνετε τη συμμόρφωση (ή μη) με το ISO 50001 και σύμφωνα με το ISO 19011 (και το ISO 17021, όπου εφαρμόζεται),
 • να καταρτίζετε ένα πρόγραμμα επιτόπιας επιθεώρησης το οποίο να θεμελιώνει αποτελεσματικές διαδρομές ελέγχου (audit trails) μεταξύ των διεργασιών και μεταξύ των μελών μιας ομάδας επιθεώρησης,
 • να προετοιμάζεστε διεξοδικά για μία επιθεώρηση και να δημιουργείτε καταλόγους ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων και όσων βασίζονται σε διεργασίες),
 • τη συνεισφορά των επιθεωρήσεων συστήματος διαχείρισης ενέργειας στην αποτελεσματικότητά του,
 •  ότι οι επιθεωρήσεις για την εφαρμογή μπορούν να βελτιώσουν τη σταθερότητα των συστημάτων διαχείρισης,
 • τους ρόλους και τις ευθύνες ενός επιθεωρητή και επικεφαλής επιθεωρητή,
 • να συγκεντρώνετε αντικειμενικά τεκμήρια μέσω της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ανασκόπησης τεκμηρίωσης,
 • να αναφέρετε με ακρίβεια τα ευρήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 50001, να καταγράφετε και να βαθμολογείτε τις εκθέσεις των μη συμμορφώσεων και να αξιολογείτε τις προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες.

Θα χρειαστεί...

 • γνώση και κατανόηση του ISO 50001 και εμπειρία στις επιθεωρήσεις,
 • ιδανικά να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 50001 Κατανόηση και Ερμηνεία της LR,
 • γνώση των βασικών αρχών διαχείρισης ενέργειας,
 • κατανόηση των βασικών σχετικά με το πώς λειτουργούν οι οργανισμοί και το ρόλο της ανώτατης διοίκησης,
 •  να έχετε μελετήσει και ολοκληρώσει τις προεκπαιδευτικές σημειώσεις και ασκήσεις πριν παρευρεθείτε στο σεμινάριο (διάρκειας περίπου 2 ωρών).

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Σεμινάρια Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων σύμφωνα με άλλα πρότυπα.
 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας).
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης της LR.

Ωράριο…

Τις πρώτες τέσσερις ημέρες 09:00-18:00.

Την πέμπτη ημέρα 09:00-15:00.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή επιθεωρητές που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 50001:2018 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο επικεφαλής επιθεωρητή.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€990


Διάρκεια

5 ημέρες

Με φυσική παρουσία

Παραδίδεται από έναν από τους εξειδικευμένους μας εισηγητές που διευκολύνουν τη συμμετοχή και τη συζήτηση.

1 Ιουν - 5 Ιουν 2020

Πειραιάς

 • EUR 990 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;