Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Γίνετε εσωτερικός επιθεωρητής σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας

ISO 9001 Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να γίνετε Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας

Θα μάθετε...

 • τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης και οι εσωτερικές επιθεωρήσεις βοηθούν στη διαχείριση των κινδύνων μιας επιχείρησης 
 • τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός Εσωτερικού Επιθεωρητή Ποιότητας. 
 • πώς να προγραμματίζετε και σχεδιάζετε τις επιθεωρήσεις σας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων. 
 • πώς να διεξάγετε τις επιθεωρήσεις σας χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των 6 Σταδίων της LR 
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων. 
 • να αξιολογείτε τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και να καθορίζετε τη συμμόρφωση, μη συμμόρφωση και αποτελεσματικότητά τους 
 • πώς να καταγράφετε επακριβώς τα ευρήματα 
 • τί είναι διορθωτική ενέργεια και ποιός είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων 
 • πώς να παρακολουθείτε και να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών.

Θα χρειαστεί...

Πρωτύτερη γνώση:

Συστημάτων Διαχείρισης 

 • Κύκλο του «Σχεδιάζω, Εκτελώ, Ελέγχω, Ενεργώ» (PDCA) §
 • Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης και η αλληλεξάρτηση μεταξύ της ευθύνης της ανώτατης διοίκησης, της πολιτικής, των στόχων, του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της μέτρησης, της ανασκόπησης και της συνεχούς βελτίωσης

Διαχείρισης Ποιότητας 

 • Θεμελιώδεις έννοιες και 7 αρχές διαχείρισης ποιότητας
 • Σχέση μεταξύ της διαχείρισης ποιότητας και της ικανοποίησης πελατών ISO 9001 Κατανόηση των απαιτήσεων του

ISO 9001

και των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων όρων και ορολογιών που αφορούν διαχείριση ποιότητας, όπως αυτά δίνονται στο ISO 9001, η οποία μπορεί να αποκτηθεί με την παρακολούθηση του σεμιναρίου ISO 9001:2015 Κατανόηση και Ερμηνεία, ή ισοδύναμου αυτού.

Διάρκεια…

Δύο ημέρες

Ωράριο…

09:00-17:00

Τιμή...

490€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 9001:2015 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για το σεμινάριο. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ζητήσετε κράτηση για την επόμενη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;