Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είστε επιθεωρητής ποιότητας 2ου ή 3ου μέρους που επιθυμεί να αναπτύξει την υφιστάμενη εμπειρία του σε επιθεωρήσεις
 • θέλετε να επιθεωρείτε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001
 • είστε Επιθεωρητής ή Διαχειριστής Συστήματος Ποιότητας και επιθυμείτε να προσθέσετε στην αξιοπιστία σας ένα ευρέως αποδεκτό προσόν 
 • επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις θεωρητικής εκπαίδευσης για πιστοποίηση επικεφαλής επιθεωρητή.

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τις αρχές διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9000
 • βασικούς ορισμούς που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να επιθεωρήσετε τις απαιτήσεις του ISO 9001
 • να αναλύετε τα κεφάλαια του ISO 9001 και να προτείνετε παραδείγματα τεκμηρίων που θα δείχνουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές
 • τους ρόλους και τις ευθύνες ενός επιθεωρητή και επικεφαλής επιθεωρητή 
 • να σχεδιάζετε και να διεξάγετε συνέντευξη με την ανώτατη διοίκηση και να αξιολογείτε την πολιτική ποιότητας και τους στόχους ενός οργανισμού 
 • να καταρτίζετε ένα πρόγραμμα επιτόπιας επιθεώρησης το οποίο να θεμελιώνει αποτελεσματικές διαδρομές ελέγχου (audit trails) μεταξύ των διεργασιών και μεταξύ των μελών μιας ομάδας επιθεώρησης
 • πώς να επιθεωρείτε διεργασίες για τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συγκεκριμένων ποιοτικών στόχων
 • να προετοιμάζεστε διεξοδικά για μία επιθεώρηση και να δημιουργείτε καταλόγους ελέγχου βασισμένους σε διεργασίες
 • να συγκεντρώνετε αντικειμενικά τεκμήρια μέσω της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ανασκόπησης τεκμηρίωσης
 • πώς να αξιολογείτε αντικειμενικά τεκμήρια και να προσδιορίζετε σωστά τη συμμόρφωση και τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
 • να αναφέρετε με ακρίβεια τα ευρήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001, να καταγράφετε και να βαθμολογείτε τις εκθέσεις των μη συμμορφώσεων και να αξιολογείτε τις προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες
 • πώς να συσχετίσετε τα ευρήματα της επιθεώρησης με την πολιτική και τους στόχους του οργανισμού και να παρουσιάσετε τη συνολική αξιολόγηση στην ανώτατη διοίκηση

Θα χρειαστεί...

 • γνώση και κατανόηση του ISO 9001 και εμπειρία στις επιθεωρήσεις
 • ιδανικά να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 9001 Κατανόηση και Ερμηνεία της LR
 • κατανόηση των βασικών σχετικά με το πώς λειτουργούν οι οργανισμοί και το ρόλο της ανώτατης διοίκησης
 • να έχετε καλή γνώση του ISO 9001 και να κατέχετε τις ακόλουθες αρχές και έννοιες διαχείρισης ποιότητας: κύκλος βελτίωσης Plan, Do, Check, Act (PDCA), τη σχέση μεταξύ διαχείρισης ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη, τους συνήθεις όρους και ορισμούς εννοιών διαχείρισης ποιότητας και τις επτά Αρχές Διαχείρισης της Ποιότητας όπως αναφέρονται στο πρότυπο ISO 9000, τη διεργασιακή προσέγγιση που χρησιμοποιείται στη διαχείριση της ποιότητας, το Μοντέλο ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που βασίζεται στις Διεργασίες, τη δομή και το περιεχόμενο του ISO 9001
 • να έχετε μελετήσει και ολοκληρώσει τις προεκπαιδευτικές σημειώσεις και ασκήσεις πριν παρευρεθείτε στο σεμινάριο (διάρκειας περίπου 2 ωρών)

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Σεμινάρια Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων σύμφωνα με άλλα πρότυπα
 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας)
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης της LR

Διάρκεια…

 • Πέντε ημέρες

Ωράριο…

 • Τις πρώτες τέσσερις ημέρες 09:00-18:00
 • Την πέμπτη ημέρα 09:00-15:00

Τιμή...

990€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή επιθεωρητές που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 9001:2015 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο επικεφαλής επιθεωρητή.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για το σεμινάριο. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ζητήσετε κράτηση για την επόμενη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;