Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να αποκτήσετε μια βασική κατανόηση σχετικά με την Ηγεσία, τη Διαχείριση Ομάδων και τις Ικανότητες Διαπραγμάτευσης, ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν σε μεγάλο βαθμό τους συμμετέχοντες στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας

Θα μάθετε...

 • τί είναι Ηγεσία
 • τις 21 απαραίτητες ιδιότητες ενός Ηγέτη
 • τις δεξιότητες και την εμπειρία ενός Ηγέτη
 • τί είναι Διοίκηση και ποιά τα χαρακτηριστικά των Υπευθύνων
 • τη διαφορά μεταξύ Ηγεσίας και Διοίκησης
 • τί είναι η Διαχείριση Ομάδων & οι Έξι Ρόλοι Διαχείρισης Ομάδων
 • τα σημεία σχηματισμού ομάδων
 • τις 6 Συμβουλές για Διαχείριση Ομάδων
 • τί είναι διαπραγμάτευση και οι βασικοί ορισμοί εννοιών διαπραγμάτευσης
 • τους τύπους διαπραγμάτευσης και τις διαφορές μεταξύ τους
 • τους σημαντικούς παράγοντες/στοιχεία που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις 
 • διαπραγμάτευση στην πράξη (μελέτη περίπτωσης - case study)

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις διαπραγματεύσεις

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για το σεμινάριο. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ζητήσετε κράτηση για την επόμενη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;