Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€350


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

1 ημέρα

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είσαστε υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας που βασίζεται στο OHSAS 18001:2007 και θα προετοιμάσετε την ενσωμάτωση των απαιτήσεων του ISO 45001:2018
 • είσαστε υπεύθυνος του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
 • είσαστε υπεύθυνος για ή διαχειρίζεστε διεργασίες στον οργανισμό σας
 • είσαστε Εσωτερικός Επιθεωρητής ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

Θα μάθετε...

 • μέσω πρακτικών διαδραστικών δραστηριοτήτων το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι νέες και επιπρόσθετες απαιτήσεις του ISO 45001: 2018
 • τον αντίκτυπο του Annex SL (Τι είναι το Annex SL και η επιρροή του στη διαμόρφωση του μέλλοντος όλων των προτύπων συστημάτων διαχείρισης)
 • τις επιπρόσθετες/τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο ISO 45001 σε σύγκριση με το OHSAS 18001:2007
 • τί χρειάζεται να αναθεωρηθεί στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • το χρονικό περιθώριο που έχετε για τη μετάβαση προτού οι αλλαγές γίνουν υποχρεωτικές

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε γνώση των απαιτήσεων του OHSAS 18001:2007

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ωράριο

09:00-17:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018, ή άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές σε αυτό

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€350


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

1 ημέρα

Με φυσική παρουσία

Παραδίδεται από έναν από τους εξειδικευμένους μας εισηγητές που διευκολύνουν τη συμμετοχή και τη συζήτηση.

26 Μαϊ 2020

Θεσσαλονίκη

 • EUR 350 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

26 Ιουν 2020

Αθήνα

 • EUR 350 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;