Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning

Διάρκεια

3-5 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • επιδιώκετε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικότερα τις διορθωτικές και προληπτικές διεργασίες για να βελτιώσετε την επιχείρησή σας

Θα μάθετε...

  • τους σωστούς ορισμούς εννοιών της διόρθωσης, της διορθωτικής ενέργειας και της προληπτικής ενέργειας
  • για τις βασικές αρχές και τα οφέλη των δομημένων προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων
  • τα 2 βασικά πλαίσια για την επίλυση προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης των 8 αρχών (eight disciplines - 8D)
  • πώς να εφαρμόσετε μια σειρά βασικών εργαλείων και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στον τρόπο αντιμετώπισης επιχειρησιακών προβλημάτων

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning

Διάρκεια

3-5 ώρες

eLearning

Αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα online και ολοκληρώστε την εκμάθηση όποτε και όπου επιθυμείτε.

eLearning

Εργαλεία & Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων

  • EUR 215 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;