Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Θέλετε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα προβλήματα που προκύπτουν προς όφελός σας;

Εργαλεία & Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • επιδιώκετε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικότερα τις διορθωτικές και προληπτικές διεργασίες για να βελτιώσετε την επιχείρησή σας

Θα μάθετε...

  • τους σωστούς ορισμούς εννοιών της διόρθωσης, της διορθωτικής ενέργειας και της προληπτικής ενέργειας
  • για τις βασικές αρχές και τα οφέλη των δομημένων προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων
  • τα 2 βασικά πλαίσια για την επίλυση προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης των 8 αρχών (eight disciplines - 8D)
  • πώς να εφαρμόσετε μια σειρά βασικών εργαλείων και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Τιμή...

€290

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στον τρόπο αντιμετώπισης επιχειρησιακών προβλημάτων

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;