Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€450,00


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

2 ημέρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • εργάζεστε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 • σκοπεύετε να εξειδικευθείτε στη διαχείριση κινδύνων
 • επιθυμείτε τον απόλυτο έλεγχο της ποικιλομορφίας επιχειρησιακών κινδύνων
 • επιδιώκετε την ικανοποίηση στόχων διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα
 • επηρεάζεστε και εξαρτάστε από τους συνεργάτες σας κι επιθυμείτε των έλεγχο αυτών
 • επιδιώκετε τη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης με λιγότερες επενδύσεις σε κεφάλαια και πόρους

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό και τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής διαχείρισης επικινδυνότητας
 • την ποικιλομορφία των επιχειρησιακών κινδύνων
 • τις φάσεις διαχείρισης επικινδυνότητας και την αντίστοιχη προσέγγιση τους
 • πώς φημισμένες μέθοδοι διαχείρισης επικινδυνότητας συγκρίνονται μεταξύ τους
 • τη διπλή φύση των αντιμέτρων
 • πώς να αναπτύξετε μια εταιρική κουλτούρα διαχείρισης επικινδυνότητας για βέλτιστη επιχειρησιακή λειτουργία
 • πώς να συνδυάσετε δραστηριότητες διακυβέρνησης, συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και διαχείρισης επικινδυνότητας σε μία μοναδική προσέγγιση
 • ποσοτικές, ποιοτικές και υβριδικές τάσεις στην εκτίμηση επικινδυνότητας
 • τη διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων μέσω παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στην ανάλυση επικινδυνότητας

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€450,00


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

2 ημέρες

Με φυσική παρουσία

Παραδίδεται από έναν από τους εξειδικευμένους μας εισηγητές που διευκολύνουν τη συμμετοχή και τη συζήτηση.

26 Μαρ - 27 Μαρ 2020

Πειραιάς

 • EUR 450,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;