Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωτική, διαδικτυακή εκπαίδευση.

Η τηλεδιάσκεψη σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις περιεκτικές συνεδρίες σε αίθουσα διδασκαλίας, αλλά σε χρόνο που σας εξυπηρετεί. Είναι ιδανική για εκείνα τα άτομα ή τις ομάδες που δεν μπορούν εύκολα να προσέλθουν σε εκπαίδευση με φυσική παρουσία σε αίθουσα διδασκαλίας ή σε συνδυαστική εκπαίδευση, αλλά που εξακολουθούν να αναζητούν εκπαίδευση στο ίδιο βάθος.

Σεμινάρια Τηλεδιάσκεψης

  • Επιλέχθηκε

Εμφανίζονται 1 από 1 αποτελέσματα
Τα πιο σχετικά

ISO 22301 Κατανόηση και Ερμηνεία

Τιμές από

€215

Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning
  • Τηλεδιάσκεψη
  • Ενδοεπιχειρησιακό

Μονοήμερη εκπαίδευση για την επιχειρησιακή συνέχεια από την Lloyd's Register.


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning
  • Τηλεδιάσκεψη
  • Ενδοεπιχειρησιακό

Ημερομηνία και τοποθεσία

ISO 22301 Κατανόηση και Ερμηνεία

ISO 22301 Κατανόηση και Ερμηνεία

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;