Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Συμμόρφωση

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε ορίζει τις πολιτικές και τους στόχους του ομίλου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού στρατηγικού οράματός μας.

Διαμορφώνει το πλαίσιο για τη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγείας, του περιβάλλοντος και των επιχειρησιακών συστημάτων, ορίζοντας αποδοτικές εργασιακές πρακτικές και αποτελεσματικούς ελέγχους. Το σύστημα διαχείρισης του ομίλου φέρει ανεξάρτητη πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 από το BSI.

Οι επιμέρους οντότητες του ομίλου έχουν επίσης διαπιστευθεί από την Υπηρεσία Διαπιστεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), και άλλους συναφείς εθνικούς οργανισμούς παγκοσμίως, για πεδία δραστηριοτήτων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι εταιρικές οντότητες της Lloyd’s Register αναγνωρίζονται παγκοσμίως από πολυάριθμες κρατικές αρχές και έχουν λάβει ειδικές εγκρίσεις ως προς διάφορες οδηγίες ΕΚ.

Η LR έχει υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και έχει δεσμευτεί ότι θα διαφυλάττει τις δέκα αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πρότυπα για την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, θεωρώντας ότι είναι καθοριστικά για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Η LR έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει αυτές τις αρχές στην επιχειρησιακή στρατηγική της, στις καθημερινές μας δραστηριότητες, στην οργάνωτική μας κουλτούρα, στη σφαίρα επιρροής μας και στις σχέσεις με τους προμηθευτές μας. Ο δεοντολογικός κώδικας και η πολιτική διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών της LR διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις που αφορούν περιστατικά δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων (Περιφρούρηση κατά της σύγχρονης δουλείας) στους κόλπους του οργανισμού μας ή των συνεργατών μας. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με την πολιτική μας για τη δωροδοκία και τη διαφθορά.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;