Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ISO 14001 certificering

Laat zien dat het milieu u aan het hart gaat.

ISO 14001 certificering voorziet in een systematische aanpak voor het voldoen aan de eisen van de internationale norm voor milieumanagementsystemen (EMS). Met een effectief EMS conform ISO 14001:2015 opereert uw organisatie milieuvriendelijker en duurzamer.

Recycling Bin
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Overzicht

Lloyd's Register (LR) kan u ondersteunen met UKAS-geaccrediteerde ISO 14001-certificering, gap analyse en assurance-diensten. Wij helpen u bij het verbeteren van uw energie-efficiëntie en het verminderen van uw ecologische impact.

Gap Analyse

Een gap analyse vertelt u of uw milieumanagementsysteem voldoet aan ISO 14001:2015 en welke corrigerende maatregelen u eventueel moet treffen. Tijdens de gap analyse stelt een LR auditor uw inzicht vast met het oog op de ISO 14001-eisen en de implicaties daarvan voor uw EMS én in hoeverre uw organisatie klaar is voor een beoordeling. Daarom adviseren wij u om vooraf kennis te nemen van de ISO 14001:2015 eisen.

ISO 14001 Certificering en Beoordeling

Aan de hand van de geaccrediteerde ISO 14001:2015 certificering van LR weten stakeholders dat uw EMS goed is geïmplementeerd, overeenkomstig de eisen van de norm. ISO 14001 certificering voorziet niet alleen in een systematische aanpak om te voldoen aan de eisen van klanten en belanghebbenden, maar helpt organisaties ook om hun energie- en waterverbruik te beperken.

ISO 14001 certificering kent twee fasen: een systeembeoordeling plus een planningsbezoek voor toetsing van uw kennis van de ISO 14001 eisen, en een vervolgbezoek om, in het licht van het milieumanagementbeleid, de effectiviteit van uw systeem te beoordelen.

Geïntegreerde beoordeling

Organisaties met verschillende managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid op het werk en informatiebeveiliging kunnen dubbel werk vermijden middels een gecoördineerde beoordeling, die tijd en kosten bespaart.

Assurance-diensten

Uw certificeringstraject kan verder gaan dan milieubeheer: bij LR leveren wij certificering, validatie en verificatie conform alle belangrijke en wereldwijd geldende normen en regelingen, waaronder kwaliteit, gezondheid en veiligheid, duurzaamheid, energiemanagement, bedrijfscontinuïteit (Engels), cyber security en nog veel meer.

Onpartijdigheid

Wij handhaven onze objectiviteit door proactief belangenverstrengeling in alle LR-bedrijven te voorkomen, met inbegrip van die tussen consultancy en certificering van derden. Meer info? Klik dan hier

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Hit enter or the arrow to search Hit enter to search

Search icon

Are you looking for?