Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Overzicht

Producenten van drukapparatuur die in de meeste Europese landen (de Europese Economische Ruimte) worden verkocht, dienen ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de eisen van de Pressure Equipment Directive (PED 2014/68/EU).

De PED definieert essentiële eisen voor drukapparatuur en samenstellingen. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de hoeveelheid druk, vloeistof of gas die de apparatuur moet kunnen bevatten. De PED schrijft de fabrikanten niet voor hoe ze aan deze eisen moeten voldoen. Daardoor krijgen ze de ruimte om met verschillende productiestandaarden aan de eisen te voldoen.

Alle apparatuur waarvoor de PED geldt, valt in één of meer risicocategorieën. Nadat is vastgesteld welke categorie voor uw apparatuur geldt, moet deze voldoen aan één of meer conformiteitsbeoordelingsmodules die het niveau van kwaliteitsborging en bemoeienis van derden bepalen, onder meer:

  • productinspectie, testen en certificering
  • goedkeuring van materiaal
  • ontwerponderzoek
  • type onderzoek
  • goedkeuring kwaliteitssysteem
  • goedkeuring meewerkend personeel en procedures.
  • goedkeuring van de kwalificaties van het NDT personeel

De huidige versie van de PED is 2014/68/EU, die op 19 juli 2016 van kracht werd. Daarvoor was PED versie 97/23/EG van toepassing.

Hulp nodig met PED?

De PED voorziet in drie routes naar conformiteit, afhankelijk van zowel de apparatuur als de keuze van de producent:

  • Zelf-certificering
  • Onderzoek door derden
  • Inspectie door derden en certificering van het kwaliteitsmanagement

Externe partijen moeten geregistreerde Notified Bodies (NoBos) zijn, goedgekeurd door een accreditatie-instantie. Lloyd's Register had als eerste NoBo een accreditatie voor de PED.*

Als mondiale NoBo helpen wij ondernemingen over de hele wereld bij het verwerven van PED certificering. De koppeling aan onze kennis van de ASME Boiler en Pressure Vessel Code maakt ons bij uitstek geschikt om grote en kleine organisaties te begeleiden bij hun activiteiten op het gebied van PED.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Wereldwijd erkend en geaccrediteerd

Kiest u voor Lloyd's Register, dan gaat u samenwerken met een organisatie die, gezien haar lange historie op dit terrein, uitstekend in staat is uw apparatuur te toetsen aan de eisen van de PED.

Technische expertise

De technische experts van LR verschaffen u vanuit hun eigen ervaring inzicht in de eisen van de PED en de logica erachter. Wij selecteren onze controleurs op basis van hun sectorspecifieke kennis en expertise: zij weten precies op welke problemen u stuit bij de productie.

Onze deskundige assessmentteams hanteren een gezamenlijke aanpak, waarin het belang van een snelle, efficiënte beoordeling met minimale hinder voor uw onderneming centraal staat. Aan de hand van een in de branche toonaangevende methodiek helpen onze ontwerpbeoordelingsingenieurs, inspectiemedewerkers en kwaliteitsauditoren u tijdens de voorbereiding op de certificering en het uitvoeren van apparatuurbeoordelingen. Ook trainen zij personeel en stakeholders over de PED.

Uw onderneming helpt LR om anderen te helpen

Met onze opbrengsten financieren we de Lloyd's Register Foundation, een liefdadigheidsinstelling voor ondersteuning van wetenschappelijk en bouwkundig onderzoek, onderwijs en publieke betrokkenheid. Dit inspireert ons elke dag: om samen te werken voor een veiligere wereld.

CASE STUDIES

Met wie wij samenwerken

Wij helpen ondernemingen in tientallen sectoren verder te groeien met betere prestaties dan ooit. Hoe kunnen wij u helpen?

Meer praktijkvoorbeelden bekijken

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Hit enter or the arrow to search Hit enter to search

Search icon

Are you looking for?