Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Privacy Verklaring

Lloyd's Register hecht bijzonder veel waarde aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en zorgt dat deze te allen tijde volledig worden beschermd.

Wat is het doel van deze privacyverklaring?

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken tijdens uw webbezoek aan ons, en leggen we verder uit wat uw rechten zijn met het oog op uw persoonlijke informatie.

Wie of wat is Lloyd's Register?

"Lloyd's Register" verwijst naar een internationale groep ondernemingen, eigendom van Lloyd's Register Group Limited (UK bedrijfsnummer 08126909), die op haar beurt weer in bezit is van Lloyd's Register Foundation (UK liefdadigheidsnummer 1145988 en UK bedrijfsnummer 07905861).

Hoe neemt u contact op met Lloyd’s Register?

Voor vragen over deze privacyverklaring of over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u terecht bij onze Data Protection Officer (medewerker gegevensbescherming):

  • e-mail: dataprotection@lr.org;
  • per post: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK; of
  • telefoon: +44 20 7423 1724.
Welke persoonlijke informatie verzamelt Lloyd’s Register?

Lloyd's Register verzamelt uitsluitend persoonlijke basisinformatie (naam, e-mailadres en elementaire contactgegevens – evenals alle andere info die u wilt verstrekken) en dan alleen als volgt:

  • informatie die u zelf verstrekt via onze site, schriftelijk, telefonisch, tijdens onze events of op andere wijze; of
  • informatie die wij ontlenen aan uw interactie met onze sites en/of via onze dienstverlening.

Wij zullen u nooit vragen om gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken en zijn ook niet van plan die te verzamelen.

Met welk doel verzamelt Lloyd’s Register persoonlijke informatie?

Lloyd's Register heeft persoonlijke basisinformatie over u nodig om gericht te kunnen reageren op verzoeken die u bij ons neerlegt, en om u gegevens te kunnen verstrekken over onze diensten (in de vorm van nieuwsbrieven, branche-updates, info over onze producten en diensten, uitnodigingen voor events, peilingen, marktonderzoek, etc.), waarvan u hebt aangegeven die te willen ontvangen of die betrekking hebben op producten of diensten van Lloyd's Register die volgens ons uw aandacht verdienen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Lloyd's Register verzamelt via cookies informatie over uw gebruik van onze sites. Wij doen dat niet alleen om uw ervaring op maat te maken en te personaliseren, maar ook om – met een koppeling naar de informatie over en het gebruik van andere sitebezoekers – de inhoud, lay-out en prestaties van onze sites te kunnen verbeteren. Meer informatie vindt u in ons Cookies beleid.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

Lloyd's Register bewaart uw persoonlijke gegevens veilig aan de hand van geëigende technische en organisatorische maatregelen en verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan iemand buiten de eigen groep, of aan een persoon of entiteit buiten het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Unie, behalve: (i) als en voor zover die nodig zijn voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden; en (ii) wanneer zij zich er eerst van heeft vergewist dat er afdoende garanties zijn voor adequate opslag en passend gebruik van dergelijke informatie, met inachtneming van deze verklaring en in overeenstemming met de European Union’s General Data Protection Regulation (EU 2016/679 – Algemene Gegevensbeschermingsverordening van de Europese Unie).

Wij zetten dienstverleners in voor de exploitatie van onze sites (voor de hosting bijvoorbeeld en de aanvraagfunctionaliteit). Een aantal van hen verwerkt uw persoonlijke gegevens als onderdeel van de diensten die zij ons leveren. Wij zien erop toe dat ook deze dienstverleners zich aan deze privacyverklaring conformeren.

Hoe lang bewaart Lloyd’s Register persoonlijke informatie?

Lloyd's Register bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, tenzij de wet voorschrijft dat die langer bewaard moeten blijven.

Wat zijn uw wettelijke rechten?

U hebt een aantal wettelijke rechten met het oog op uw persoonlijke gegevens, waaronder:

  • het recht op toegang tot en het kopiëren van uw persoonlijke gegevens;
  • het recht op rechtzetting van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
  • het recht op het (laten) verwijderen van uw persoonlijke gegevens;
  • het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Lloyd's Register aan banden te leggen of er bezwaar tegen te maken;
  • het recht om uw toestemming voor onze verwerking op elk moment in te trekken (d.w.z. met inbegrip van het recht om u op elk moment af te melden – ook t.a.v. communicatie – hetzij door contact met ons op te nemen via de gegevens in deze privacyverklaring, hetzij door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die wij u sturen).

Neem contact met ons op als u één van uw wettelijke rechten wilt gebruiken. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren op eventuele rechten die u wilt gebruiken, tenzij het verzoek complex is of een aanzienlijke hoeveelheid gegevens betreft. In zo'n geval zullen wij binnen drie maanden reageren.

Hoe zit het met bezoekers van een Lloyd's Register-kantoor?

Bezoekt u één van onze kantoren, dan registreren wij alleen elementaire persoonlijke informatie over u (zoals hierboven uiteengezet in deze privacyverklaring) en dan uitsluitend ten behoeve van de beveiliging en veiligheid van de vestiging. Bij een bezoek aan één van onze kantoren kan u gevraagd worden om u aan te melden en uit te schrijven. Verder krijgt u wellicht een bezoekerspas uitgereikt om tijdens uw bezoek te dragen. Wordt er op onze kantoren een Closed Circuit Television (CCTV – gesloten televisiecircuit) gebruikt, dan gebeurt dit t.b.v. de beveiliging van de vestiging.

Hoe dient u een klacht in?

Hebt u een klacht over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens door Lloyd's Register zijn verwerkt, neem dan – aan de hand van bovenstaande gegevens – contact op met Lloyd's Register's functionaris voor gegevensbescherming.

U bent wettelijk gerechtigd een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor Lloyd's Register is het UK Information Commissioner's Office de betreffende toezichthoudende autoriteit (om een klacht in te dienen of een probleem te melden, gaat u naar: https://ico.org.uk/concerns).

Werkt Lloyd's Register de privacyverklaring bij?

Lloyd's Register kan af en toe, zonder u daarvan op de hoogte te stellen, de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen. U dient deze Privacyverklaring op gezette tijden te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie kent: de versie die elke keer dat u één van onze sites bezoekt, van kracht zal zijn. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2018.

 

Hit enter or the arrow to search Hit enter to search

Search icon

Are you looking for?