Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

veiligheidsladder

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, kosten en tijdsverlies tot gevolg.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Veiligheidsladder

Grote opdrachtgevers in de infrastructuur verwachten steeds meer dat hun aannemers veilig werken. Dit zullen zij steeds vaker doen door alleen aannemers die werken volgens de principes van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) opdrachten te gunnen.

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, kosten en tijdsverlies tot gevolg. De Veiligheidsladder is een methode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren, en geeft inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe beter de score op de veiligheidsladder.

Prorail, Tennet, Gasunie en de veiligheidsladder

ProRail is de eerste opdrachtgever geweest waarbij 'veilig werken' op basis van de veiligheidsladder, per 2013, onderdeel van de beoordeling bij aanbestedingen is. Nu hebben ook Tennet en Gasunie besloten om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en de veiligheidscultuur van haar contractors te versterken. Zoals beschreven in het programma ‘Safety by Contractor Management’, zal de Safety Culture Ladder als criteria in de selectiefase van een inkooptraject bij Tennet worden opgenomen.

De Veiligheidsladder bestaat naast VCA en ISO 45001, met als doel om de factor mens ten aanzien van veilig en gezond werken effectiever te adresseren. Het is met name gericht op de veiligheidscultuur van een organisatie. De focus ligt meer op gedrag en houding dan op het bijbehorende managementsysteem. De ladder maakt gebruik van principes van Hearts and Minds.

Gunningsvoordeel met de veiligheidsladder

Afhankelijk van de opdrachtgever wordt een certificaat voor de veiligheidsladder geëist (Tennet), of kan een gunningsvoordeel worden gehanteerd (Prorail). Het ‘gunningsvoordeel’ dat een bedrijf kan behalen is afhankelijk van het niveau (trede) waarop een bedrijf zich bevindt. De veiligheidsladder kent vijf cultuurniveaus: de ontwikkelfasen waarin een organisatie zich bevindt op het gebied van veiligheid. Bedrijven kunnen zelf bepalen op welk niveau van de ladder zij zich bevinden en dat door een certificatie instelling laten bevestigen door middel van een audit.

Wat kan Lloyd's Register voor u betekenen?

Naast het uitvoeren van certificatie audits kan Lloyd’s Register u ondersteunen in het traject waarin u bezig bent om veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen verder te ontwikkelen en te organiseren. Hiervoor kunnen wij maatwerk oplossingen bieden die kunnen bestaan uit, of een combinatie vormen van de volgende services; Training, Coaching, Ervaringsaudit, Gap Analyse en of Certificatie.

Training

Door onderstaande trainingen voor management en medewerkers kunnen wij uw kennis vergroten:

  • Veiligheidsleiderschap: de wijze waarop veiligheidscultuur en menselijk gedrag werkt in een bedrijfsomgeving
  • Introductie Veiligheidsladder: verkrijgen van inzicht in principes en achtergronden van de Veiligheidsladder

Interne audits Veiligheidsladder: op welke wijze worden interne audits ingericht en uitgevoerd

Coaching

Afhankelijk van uw specifieke behoefte kunnen wij u verder ondersteunen en coachen in de essentiële cultuur en houding die nodig is. Onze experts (auditors en arbeids- en organisatiepsychologen) zijn in staat om het ‘Veilig Werken bewustzijn’ verder te activeren en bespreekbaar te maken in uw organisatie. In deze ondersteuning zullen wij altijd zorgen dat er geen conflict of interest ontstaat indien wij ook de certificatie audits doen.

Ervaringsaudit

Een ervaringsaudit biedt u de mogelijkheid om op beperkte schaal te ‘proeven’ of bepaalde bedrijfsaspecten wel of niet aan de eisen voldoen, en u doet tevens ervaring op met een audit op de Veiligheidsladder. De ervaringsaudit is beperkt van omvang en leidt niet tot afgifte van een score en een certificaat. De omvang is bepaald op 40% van een volledige certificatieaudit en heeft als voordeel dat het snel aangeeft als er grote verbeteringen nodig zijn.

Gap Analyse

Wilt u een volledige kennismaking en ervaring met de Veiligheidsladder realiseren dan kunnen wij u met een GAP-analyse beter inzicht geven in het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van uw organisatie. Op basis van de resultaten heeft u inzicht wat er al goed is georganiseerd en op welke gebieden verbeteringen nodig zijn. Tevens zal er samen met u een plan van aanpak worden opgesteld en kunt u heel gericht verder aan de slag.

Certificatie

Wanneer u heeft vastgesteld dat aan de eisen van een niveau van de ladder wordt voldaan, kunnen wij dit door middel van een formele certificatie audit bevestigen. Hiermee wordt vastgesteld wat de mate van organisatie veiligheidsbewustzijn is en in welke mate medewerkers in de organisatie handelingen bewust veilig uitvoert. Bij de certificatie audits is een fase 1 en een fase 2 te onderscheiden:

  • Fase 1: beoordeling omvang en opzet organisatie, opstellen auditplan en aanzet maken voor de auditrapportage.
  • Fase 2: initieel certificatie onderzoek van de veiligheidsbeleving in de praktijk en beoordeling van vragen op de betreffende laddertrede
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Hit enter or the arrow to search Hit enter to search

Search icon

Are you looking for?