Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

EU ETS

Verminder uw uitstoot van broeikasgassen.

Met verificatie op basis van de EU Emissie Handelsregeling (EU ETS) toont u uw onverminderde inzet voor koolstofarme emissies.

Offshore Wind Farm
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Wat is EU ETS?

De EU-ETS behelst de toewijzing van en handel in broeikasgasemissierechten (BKG) in de hele Europese Unie, met door elke lidstaat vastgestelde bovengrenzen. De emissierechten worden vervolgens verdeeld over elke onder de regeling vallende eenheid.

Fase III van de EU-ETS – gestart in 2013 – blijft tot en met 31 december 2020 van kracht en omvat geharmoniseerde toewijzingsmethoden, extra BKG en emissiebronnen. De EU-ETS fase 3 verplicht elke in aanmerking komende instelling om een jaarlijks emissieverslag op te stellen, waarvoor tussen 28 februari en eind maart van elk jaar een onafhankelijk verificatierapport moet worden ingediend bij de desbetreffende regelgevende instantie (deadline afhankelijk van de lidstaat waar de betrokken instelling actief is). In het verslag worden de emissies van het vorige kalenderjaar geverifieerd, waarbij de emissierechten gelijk zijn aan de geverifieerde emissies die op dat moment zijn ingebracht.

EU ETS3 Jaarlijkse Verificatie

De onafhankelijke EU ETS Jaarlijkse Verificatiedienst van LR voorziet in solide, reproduceerbare methodes voor het kwantificeren, bewaken en rapporteren van uw jaarlijkse BKG-uitstoot.

LR ondersteunt alle soorten installatiebedrijven die moeten voldoen aan de ETS fase 3 regelgeving van de EU, met inbegrip van ondernemingen in de chemische, glas-, metaal-, papier- en raffinage-industrie, alsmede ondernemingen die 20 mW of meer aan brandstof verbruiken.

In het kader van de EU-ETS 3 moeten producenten jaarlijks verslag uitbrengen over de uitstoot van broeikasgassen en dat rapport moet uiterlijk 31 maart van het volgende jaar door een geaccrediteerde instantie worden geverifieerd. Na verificatie dienen producenten uiterlijk op 30 april van dat jaar het corresponderende aantal emissierechten in te leveren.

EU ETS3 Baseline verificatie

Aan de hand van gedegen, reproduceerbare methodes voor het kwantificeren, monitoren en rapporteren van jaarlijkse BKG emissies helpt LR's EU ETS 3 Baseline Verificatie dienst organisaties bij het voldoen aan de Europese baseline regelgeving.

Emissierechten waren aanvankelijk gebaseerd op baseline data (2005-2008; of eventueel 2009-2010), die vóór juli 2011 moesten worden geverifieerd door een geaccrediteerde toetsingsinstantie. Tijdens fase 3 (2013-2020) worden nieuwkomers en ondernemingen die capaciteitswijzigingen, fusies en splitsingen ondergingen, ingedeeld onder ‘New Entrant & Closure’ (Nieuwkomer & Afsluiting). Dit betekent dat zij een aanvraag moeten indienen voor een baseline verificatie door een geaccrediteerde instantie.

Krachtens deze eis moeten de ondernemingen hun kosteloze toewijzing van emissierechten door een geaccrediteerde instantie laten controleren, en wel binnen twaalf maanden na de start van de reguliere werkzaamheden. Deze eis betreft de geverifieerde en geaccordeerde eerste dag van een ononderbroken periode van 90 dagen, waarin wordt gewerkt op minimaal 40% van de capaciteit waartoe de apparatuur is ontworpen.

Voordelen van EU ETS

Vertrouwen van stakeholders

Verificatie volgens EU-ETS bewijst dat uw organisatie de doelstellingen inzake broeikasgasemissies haalt.

Kosten verlagen

U kunt voordeel halen uit de verkoop van credits die uw organisatie niet meer nodig heeft.

Minimaliseer risico

Middels een gefaseerde verificatie, waarbij onvolkomenheden ten aanzien van de EU-ETS eisen worden geïdentificeerd, beperkt u het risico van non-compliance tot een minimum.

Hulp nodig met EU ETS?

Het maakt niet uit of uw organisatie nieuw is in de EU ETS of vanuit fase 2 komt, met LR's onafhankelijke derde-partij-verificatie kunt u voldoen aan uw verplichte rapportage-eisen. LR voorziet in jaarlijkse verificatie, aanvragen voor nieuwe deelnemers, afsluitingen en rationalisaties, alsook in Fase 3 gap analyse en -ondersteuning.

Wij waren één van de eerste verificatie-instellingen met een accreditatie voor EU ETS. Aan de hand van onze tweefasige verificatie kunt u het risico van non-compliance tot een minimum beperken, terwijl uw organisatie ongestoord haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Technische expertise

De LR-controleurs zijn experts op het gebied van managementsystemen, kennen alle ins en outs van emissieverificatie en waarborgen een grondige audit van uw activiteiten.

Ongeëvenaarde ervaring

Wij controleren en beoordelen vooraanstaande klanten in afvalverwerking, nutsvoorziening, metaalindustrie, olie & gas, kernenergie en overheid. Uw organisatie plukt de vruchten van onze diepgaande kennis.

Uw business helpt LR bij het ondersteunen van anderen

Met onze opbrengsten financieren we de Lloyd's Register Foundation, een liefdadigheidsinstelling voor ondersteuning van wetenschappelijk en bouwkundig onderzoek, onderwijs en publieke betrokkenheid bij alles wat we doen. Door dit alles houden wij focus op het doel dat ons elke dag inspireert: samen maken wij de wereld veiliger.

Onpartijdigheid

Wij handhaven onze objectiviteit door proactief belangenverstrengeling in alle LR-bedrijven te voorkomen, met inbegrip van die tussen consultancy en certificering van derden. Meer info? Klik dan hier

Wilt u meer informatie?

Neem contact met mij op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?