Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ISO 14064 verificatie en validatie

Valideer uw data over emissies van broeikasgassen (BKG).

ISO 14064 validatie en verificatie levert een externe bevestiging dat u minder uitstoot van broeikasgassen kunt realiseren volgens een overeengekomen aantal criteria. En dat u ook over een passend managementsysteem beschikt om waarheidsgetrouwe, eerlijke en betrouwbare data te produceren betreffende klimaatverandering.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Overzicht

Lloyd’s Register’s (LR) aanpak van validatie en verificatie is overeenkomstig ISO 14064-3:2006. Dit verzekert uw stakeholders van uw inzet om emissies te verminderen.

Wij bieden een heel scala aan validatie- en verificatiediensten om organisaties te helpen geloofwaardig hun verklaringen over emissies van broeikasgassen te onderbouwen, inclusief rapporten ter ondersteuning van organisatorische claims.

Gap Analyse

Een ISO 14064 gap analyse beoordeelt uw bestaande managementsysteem voor broeikasgassen en onthult welke specifieke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van uw emissies, in lijn met ISO 14064 normen. Tijdens zo'n gap analyse bezoekt een LR-assessor u om te bepalen in hoeverre uw bestaande processen de klimaatveranderingsdoelstellingen kunnen halen en wordt u aan de hand van de ISO 14064 checklist van LR gewezen op hiaten.

Verificatie & Assessment

ISO 14064 kent twee fasen. Validatie omvat een beoordeling van uw projectontwerpgegevens en -documentatie, met een validatieverklaring die bevestigt dat u adequate broeikasgas- of emissiereducties kunt leveren op basis van de overeengekomen criteria.
Verificatie zorgt ervoor dat uw gerapporteerde klimaatveranderingsinformatie en -gegevens waar, eerlijk en betrouwbaar zijn, ondersteund door een solide managementsysteem.

Na afronding van de validatie of verificatie volgens ISO 14064 wordt er een betrouwbaarheidsverklaring afgegeven. De verklaring bevestigt de voorwaarden van de opdracht, omvat een beknopte aanpak van de opdracht, de mate van zekerheid en relevantie die wordt toegepast en geeft een afsluitend oordeel. De betrouwbaarheidsverklaring maakt uw verklaringen over broeikasgassen geloofwaardig en stelt dat zij geen fouten, weglatingen en verkeerde uitdrukkingen bevatten. Onze betrouwbaarheidsverklaring wordt extern erkend, met inbegrip van erkenning door de Carbon Disclosure Project (CDP).

Geïntegreerde beoordeling

Organisaties met meerdere managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid op het werk, informatiebeveiliging en duurzaamheid kunnen het aantal vereiste bezoeken verminderen door middel van een gecoördineerde beoordeling. Daarmee bespaart u tijd en kosten.

Audit Assurance diensten

Waarom stoppen bij ISO 14064? LR biedt meer diensten aan. LR biedt certificatie, validatie- en verificatiediensten voor gezondheid en veiligheid, duurzaamheid, energiemanagement, cybersecurity en nog veel meer thema's. Neem contact op en ontdek waar u uw voordeel kunt behalen.

Onpartijdigheid

Wij handhaven onze objectiviteit door proactief belangenverstrengeling in alle LR-bedrijven te voorkomen, met inbegrip van die tussen consultancy en certificering van derden. Meer info? Klik dan hier

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?