Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Leverancier audits.

Opstellen leverancier audit programma.

Het uitvoeren van leverancier audits (2e partij-audits) is lastig. Wat weet u van de performance van deze audits qua efficiency en effectiviteit?

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Opstellen leverancier auditprogramma

Lloyd's Register helpt u om de controle te houden. Dat begint bij het eenduidig formuleren van de standaarden/normen waaraan uw leveranciers moeten voldoen. Het toetsingskader en programma worden opgesteld op basis van uw eisen en onderzoek wensen en vormt na goedkeuring van het inkoopmanagement het leverancier auditprogramma. 

Uitvoeren leverancier audits

Op basis van uw eisen en budget kunnen wij analyseren of uw leveranciers aan uw klanteisen voldoen, en of uw leveranciersstrategie doeltreffend wordt geïmplementeerd. Wij kunnen u helpen het instrument leverancier-audit effectief in te zetten en toegevoegde waarde leveren om uw inkoopstrategie en -doelstellingen te realiseren. We geven praktisch advies aangaande; planning, uitvoering, monitoring en rapportages.

Uitbesteding uitvoering en coördinatie

Daarnaast kunnen we de coördinatie en uitvoering van uw leverancier audits geheel of gedeeltelijk overnemen. Dit geeft u meer tijd om u te richten op de kernactiviteiten van uw inkooporganisatie. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over randvoorwaarden. Hierbij verliezen wij de efficiency, toegevoegde waarde en uw management verwachtingen niet uit het oog.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?