Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)

Leg de lat hoger om te voldoen aan de Pressure Equipment Directive (Richtlijn Drukapparatuur).

Onze deskundige assessment- en trainingsteams helpen u bij de voorbereiding op de certificering voor Pressure Equipment Directive (PED) voor apparatuur die in de Europese Economische Ruimte op de markt wordt gebracht.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Overzicht

De nieuwe Pressure Equipment Directive kent twee belangrijke drijfveren:

 • De huidige basis voor de bepaling van de vloeistofgroep (1 of 2) in PED Artikel 9 (d.w.z. Directive 67/548/EEG) maakte plaats voor een nieuwe verordening Classification, Labelling & Packaging (CLP – Classificering, Labelling en Verpakking) [EC 1272/2008].
 • Het “New Legal Framework" (Nieuw Wettelijk Kader).  Dit is een breder initiatief van de Europese Unie om negen EU richtlijnen van de "New Approach (Nieuwe Aanpak)" in overeenstemming te brengen met het "New Legal Framework" (NLF), dat in 2008 werd goedgekeurd en tot doel heeft om – met het oog op de toenemende druk van onrechtmatig gecertificeerde apparatuur – de regels voor het op de markt brengen van drukapparatuur te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Het is belangrijk te weten dat de wijzigingen worden geclassificeerd als "Aansluiting" op het "New Legal Framework", want er is geen wijziging in:

 • de draagwijdte van de nieuwe Pressure Equipment Directive.
 • Gevaren Categorieën / Tabellen.

Hoewel ook de essentiële veiligheidseisen niet ingrijpend zijn aangepast, is er wel een wijziging in de wijze waarop een producent de gevaren en risico's analyseert en registreert om te achterhalen om vast te stellen welke daarvan wegens druk op zijn apparatuur van toepassing zijn.
Volgens de nieuwe Pressure Equipment Directive blijven alle bestaande goedkeuringen onverminderd van kracht.  Artikel 48 stelt: "Certificaten en besluiten die uit hoofde van Richtlijn 97/23/EG door Conformity Assessment Bodies (Conformiteit Assessment Instanties – Notified Bodies) zijn afgegeven, zijn geldig krachtens deze richtlijn.

Wat wij te bieden hebben

Producenten kunnen kiezen voor zelfcertificering, onderzoek door derden of inspectie en certificering van kwaliteitsmanagementsystemen door derden. In Bijlage II van de PED vindt u de risicocategorie voor uw drukapparatuur. Zelfcertificering is toegestaan bij apparatuur met een lager risicoprofiel; de meeste drukapparatuur moet door een bevoegde instantie worden gecertificeerd.   LR is zo'n bevoegde instantie. Wij kunnen alle aspecten van PED conformiteit in behandeling nemen, onder meer: 

 • Productinspectie
 • Testen en certificering.
 • Goedkeuring van materiaal
 • Ontwerponderzoek
 • Type onderzoek
 • Goedkeuring kwaliteitssysteem 
 • Goedkeuring meewerkend personeel en procedures.

Wat zijn de voordelen?

Los van het feit dat PED certificering voor uw organisatie noodzakelijk is, brengt het ook voordelen met zich mee: u laat er bijvoorbeeld mee zien, dat u als producent betrouwbaar en transparant bent.

Hoe solider uw reputatie binnen de sector, hoe beter u in staat bent om nieuwe markten aan te boren en klanten op hun wenken te bedienen.

Waarom kiezen voor LR?

Onze deskundige assessmentteams hanteren een gezamenlijke aanpak, waarin het belang van een snelle, efficiënte beoordeling met minimale hinder voor uw onderneming centraal staat.  Aan de hand van een in de branche toonaangevende methodiek helpen onze ontwerpbeoordelingsingenieurs, inspectiemedewerkers en kwaliteitsauditoren u tijdens de voorbereiding op de certificering en het uitvoeren van apparatuurbeoordelingen. Ook trainen zij personeel en stakeholders over PED en de verwante richtlijnen.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?