Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

EN 13480 training.

Kennis en inzicht in het toepassingsgebied voor fabricage en het ontwerp aan de hand van de EN 13480.

Bel onze Trainingsdesk:

Introductie

In de PED worden de verschillende essentiële veiligheidseisen waaraan een drukapparaat moet voldoen beschreven. In de geharmoniseerde Europese norm EN 13480 ‘Metalen industriële leidingsystemen’ worden deze nader uitgewerkt.

Tijdens deze training worden onderwerpen zoals ontwerpmethoden, materiaaleigenschappen, inspectie en beproeven behandeld. Opzet van de training is er op gericht dat de stof zo veel mogelijk wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en de actualiteit.

Deze training bestaat uit 4 losse modules.

Deze training is geschikt voor…

De training is gericht op allen die betrokken zijn bij de inkoop, installatie, gebruik, onderhoud en modificaties van leidingsystemen (zoals engineers, fabrikanten en eindgebruikers) en de EN13480 willen hanteren.

Module 1

EN13480 - 1 en PED  (uitsluitend voor deelnemers die meerdere modules afnemen van de EN-serie);

In deze 1 daagse training zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Europese / Nederlandse wetgeving met betrekking tot drukapparatuur;
 • Uitzonderingen ten aanzien van de PED;
 • Essentiele veiligheidseisen;
 • Indeling leidingsystemen, categorie bepaling en Module keuzes;
 • Geharmoniseerde normen;
 • Betrokken partijen.

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de essentiële veiligheidseisen van de PED, hoe deze in relatie staat tot de EN 13480 reeks en het toepassingsgebied. Tevens heeft u inzicht in de algemene eisen en definities van deel 1 van de EN 13480 reeks gekregen.

Module 2

Training van een hele dag gericht op EN 13480-2

In deze training zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Materiaal eisen voor leidingen
 • Speciale voorwaarden voor materiaal toepassingen
 • Ontwerptemperaturen bij gelijk of meer dan 20 °C en eisen voor niet geharmoniseerde materialen
 • Toepassing materiaal bij lage temperaturen en brosse breuk gedrag
 • Leveringsvoorwaarden materialen

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de eisen die de EN 13480-2 stelt aan het materiaal en het ontwerp (met behulp van ontwerpformules), zoals o.a. geharmoniseerde materiaal normen, materiaaleigenschappen, ontwerptemperatuur, brosse breukgedrag en kruipgebied van leidingen.

Module 3

Training van een hele dag gericht op EN 13480-3.   

In deze training zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen: 

 • Toepassingsgebied code;
 • Algemene ontwerp eisen;
 • Maximaal toelaatbare ontwerp spanningen voor drukleidingdelen;
 • Ontwerpen m.b.v. formules;
 • flexibiliteits-analyse;
 • Verplichte en informatieve aanvullingen.

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de eisen die de EN 13480-3 stelt aan de ontwerpeisen en heeft u kennis over hoe u kunt voldoen aan de eisen ten aanzien van de verschillende ontwerpmethoden zoals beschreven staan in deel 3 van de norm en hoe om te gaan met belastingen.

Module 4

Training van een hele dag gericht op EN 13480- 4 en 5.   

In deze training zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Voorschriften voor fabrikant & sub-contracting;
 • Materialen;
 • Fabricage toleranties;
 • Lassen (Productielasproefplaat);
 • Vervormen;
 • Warmte behandelingen;
 • Reparaties;
 • Inspecties & beproevingen;
 • Technische documentatie.

Doel: Na het volgen van de modules 4 en 5 van de EN 13480 heeft u inzicht gekregen in de fabricage, inspectie en het beproeven van leidingen en leidingsystemen en de eisen die worden gesteld aan technische documentatie en kalibratie. Daarnaast heeft u praktische handvatten gekregen zodat u kunt omgaan met uitbesteed werk. 

Kosten en duur van de training

Module 1 is een 1 daagse training van 09.30 – 15.30 uur. Kosten zijn EUR 549,- per deelnemer.

Module 2 is een 1 daagse training van 09.30 – 17.00 uur. Kosten zijn EUR 695,- per deelnemer. 

Module 3 is een 1 daagse training van 09.00 – 17.00 uur. Kosten zijn EUR 695,- per deelnemer. 

Module 4 is een 1 daagse training van 09.0 – 17.00 uur. Kosten zijn EUR 695,- per deelnemer. 

Combinatieprijs (bij afname van alle 4 modules) betaalt u € 2379 in plaats van € 2634. 

Kosten zijn excl. BTW, incl. locatiekosten, koffie/thee/frisdrank, lunch en trainingsmateriaal. 

U ontvangt bij deelname trainingsliteratuur en een certificaat van deelname na afloop.

Aantal deelnemers

Voor de training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. U ontvangt bij deelname een trainingsmap en een certificaat van deelname na afloop.

Tot 10 dagen voor aanvang van de training behouden wij ons het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de training te verzetten naar een andere datum, dan wel te annuleren. Dit laten wij de deelnemers tijdig weten.

Deze training bij u op locatie?

Neem contact met ons op via Training-LRIS.nl@lr.org voor een op maat gemaakte training bij u op locatie.

Trainingsdata & locaties

Kennis en inzicht in het toepassinggebied voor fabricage en het ontwerp aan de hand van de EN 13480.

3 okt 2019

Capelle aan den IJssel, module 1

9 okt 2019

Capelle aan den IJssel, module 2

10 okt 2019

Capelle aan den IJssel, module 3

11 okt 2019

Capelle aan den IJssel, module 4

Bel onze Trainingsdesk:

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?