Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?
Boek nu Bekijk data & locaties

Vanaf (excl. BTW)


Soort training

 • Openbaar
 • In-company
 • Virtuele Training

Duur van een (virtuele) training

Introductie

De doelstelling van de Directive 2014/68/EU is het opheffen van technische handelsbelemmeringen binnen de Europese Unie. Sinds 29 mei 2002 hebben we te maken met dit wettelijk kader. Deze Richtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen als zijnde het Besluit Drukapparatuur (WBDA, 2016) waarin ook zaken zijn vastgelegd met betrekking tot het veilig in bedrijf nemen en houden van drukapparatuur.

Er is sprake van tal van uiteenlopende wijzigingen, variërend van de indeling van stoffen, de vereisten voor fabrikanten en aangemelde instanties tot de procedures voor conformiteitsbeoordeling. En heeft dus gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distribiteurs.

Sinds 1 juni 2015 dient men al te voldoen aan de nieuwe verpakkingsrichtlijn (Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP)) 1272/2008 en dit kan nu reeds van invloed zijn op de wijze van ontwerpen, fabricage, eindcontrole en gebruiksfase.

Deze training is zowel in de Engelse taal als Nederlandse taal beschikbaar.

Deze training is geschikt voor…

Iedereen betrokken bij de inkoop, installatie, gebruik, onderhoud en modificaties van drukapparatuur zoals engineers, fabrikanten en eindgebruikers.

Welke onderwerpen komen aan bod…

Nieuwbouw, fabrikage, handel:

 • Categorie-indeling van drukapparatuur;
 • Essentiële veiligheidseisen: ontwerp, fabricage, materialen, eindcontrole;
 • Uitvoeren conformiteitsbeoordelingen en controle tijdens ontwerp, fabricage, montage, eindcontrole
 • CE-markering;
 • Verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers, Overheid, Notified Body (Nobo);
 • Nieuwe indelingslijst van de stoffen (CLP 1272/2008);
 • Nieuwigheden bij de uit te voeren risico analyse;
 • Verschillen in de overeenstemmingsmodules, onaangemelde bezoeken;
 • Nieuwigheden bij de accreditatie;
 • Marktpartijen

Verder zal er een toelichting worden gegeven op de aspecten op Nationaal niveau met betrekking tot drukapparatuur.

 • Keuring Voor Ingebruikneming (KVI);
 • Keuringsgrenzen en uitzonderingen;
 • Uitvoering KVI.

Gebruiksfase:

 • Keuringen (Periodieke keuring/Termijnverlenging en/of Termijn flexibilisering);
 • Reparatie en wijzigingen.

Doel...

U inzicht te geven in:

 • De Directive 2014/68/EU ;
 • Het Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA, 2016);
 • De Keuring voor Ingebruikneming;
 • De gebruiksfase (herkeuring, reparaties en wijzigingen);
 • De mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor u als gebruiker en marktdeelnemer.

Kosten en duur van de training

Deze training in klassikale face-to-face vorm, duurt 1 dag. De workshop start om 09.30 uur en eindigt om 15.30 uur.

Kosten zijn EUR 549,- per deelnemer ( excl. BTW, incl. locatiekosten, koffie/thee/frisdrank, lunch en trainingsmateriaal. )

U ontvangt bij deelname trainingsliteratuur en een certificaat van deelname na afloop.

Deze training is ook in de Engelse taal beschikbaar, zie hieronder bij de trainingsdata. 

Virtueel

Deze training is ook virtueel  beschikbaar zodat u deze kunt bijwonen vanaf uw eigen werk- of thuisomgeving.

Deze training vindt plaat van 09.00 – 16.00 uur

Houdt er rekening mee dat u tussen de sessies door ook individuele opdrachten kunt krijgen (max 30 minuten tijdsbesteding).

De virtuele trainingen worden zowel in de Nederlandse als Engelse taal gegeven. Controleer de desbetreffende taal als u " boek nu" klikt.

De prijs voor deze virtuele versie is EUR 499,- (ex BTW) per deelnemer.

Max aantal deelnemers per virtuele training is 10. Zie hieronder voor de beschikbare data.

Aantal deelnemers

Voor de training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. U ontvangt bij deelname een trainingsmap en een certificaat van deelname na afloop.

Vanwege de Corona RIVM maatregelen is tot nader orde het max aantal deelnemers voor onze open trainingen op 6 gesteld zodat wij de 1,5 meter afstand kunnen bewaken.

Tot 10 dagen voor aanvang van de training behouden wij ons het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de training te verzetten naar een andere datum, dan wel te annuleren. Dit laten wij de deelnemers tijdig weten.

Ascend Trainingen van LR

Met Lloyd's Register volgt u trainingen op de manier die voor u werkt. Wij bieden trainingen aan in verschillende stijlen, van in-house tot virtuele lessen. Lees meer over de Ascend Trainingen van Lloyd's Register.

Deze training bij u op locatie?

Neem contact met ons op via Training-LRIS.nl@lr.org voor een op maat gemaakte training bij u op locatie.

Boek nu Bekijk data & locaties

Vanaf (excl. BTW)


Soort training

 • Openbaar
 • In-company
 • Virtuele Training

Duur van een (virtuele) training

In-company training

Indien u een training wenst te organiseren voor vier of meer personen, dan kan een in-company training – een training gegeven bij u op kantoor of virtueel door online in te loggen - voordeliger zijn. Neem contact op met ons trainingsteam.

Op maat gemaakte trainingen?

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?