Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Europese en Nederlandse richtlijn voor nieuwbouw en ingebruikneming van drukapparatuur

Training PED/WBDA.

Europese en Nederlandse richtlijn voor nieuwbouw en ingebruikneming van drukapparatuur.

Ascend
Bel onze Trainingsdesk:

Introductie

De doelstelling van de Directive 2014/68/EU is het opheffen van technische handelsbelemmeringen binnen de Europese Unie. Sinds 29 mei 2002 hebben we te maken met dit wettelijk kader. Deze Richtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen als zijnde het Besluit Drukapparatuur (WBDA, 2016) waarin ook zaken zijn vastgelegd met betrekking tot het veilig in bedrijf nemen en houden van drukapparatuur.

Er is sprake van tal van uiteenlopende wijzigingen, variërend van de indeling van stoffen, de vereisten voor fabrikanten en aangemelde instanties tot de procedures voor conformiteitsbeoordeling. En heeft dus gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distribiteurs.

Sinds 1 juni 2015 dient men al te voldoen aan de nieuwe verpakkingsrichtlijn (Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP)) 1272/2008 en dit kan nu reeds van invloed zijn op de wijze van ontwerpen, fabricage, eindcontrole en gebruiksfase.

Deze training is geschikt voor…

Iedereen betrokken bij de inkoop, installatie, gebruik, onderhoud en modificaties van drukapparatuur zoals engineers, fabrikanten en eindgebruikers.

Welke onderwerpen komen aan bod…

Nieuwbouw, fabrikage, handel:

 • Categorie-indeling van drukapparatuur;
 • Essentiële veiligheidseisen: ontwerp, fabricage, materialen, eindcontrole;
 • Uitvoeren conformiteitsbeoordelingen en controle tijdens ontwerp, fabricage, montage, eindcontrole
 • CE-markering;
 • Verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers, Overheid, Notified Body (Nobo);
 • Nieuwe indelingslijst van de stoffen (CLP 1272/2008);
 • Nieuwigheden bij de uit te voeren risico analyse;
 • Verschillen in de overeenstemmingsmodules, onaangemelde bezoeken;
 • Nieuwigheden bij de accreditatie;
 • Marktpartijen

Verder zal er een toelichting worden gegeven op de aspecten op Nationaal niveau met betrekking tot drukapparatuur.

 • Keuring Voor Ingebruikneming (KVI);
 • Keuringsgrenzen en uitzonderingen;
 • Uitvoering KVI.

Gebruiksfase:

 • Keuringen (Periodieke keuring/Termijnverlenging en/of Termijn flexibilisering);
 • Reparatie en wijzigingen.

Doel...

U inzicht te geven in:

 • De Directive 2014/68/EU ;
 • Het Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA, 2016);
 • De Keuring voor Ingebruikneming;
 • De gebruiksfase (herkeuring, reparaties en wijzigingen);
 • De mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor u als gebruiker en marktdeelnemer.

Kosten en duur van de training

Deze training duurt 1 dag. De workshop start om 09.30 uur en eindigt om 15.30 uur.

Kosten zijn EUR 549,- per deelnemer ( excl. BTW, incl. locatiekosten, koffie/thee/frisdrank, lunch en trainingsmateriaal. )

U ontvangt bij deelname trainingsliteratuur en een certificaat van deelname na afloop.

Aantal deelnemers

Voor de training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. U ontvangt bij deelname een trainingsmap en een certificaat van deelname na afloop.

Tot 10 dagen voor aanvang van de training behouden wij ons het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de training te verzetten naar een andere datum, dan wel te annuleren. Dit laten wij de deelnemers tijdig weten.

Deze training bij u op locatie?

Neem contact met ons op via Training-LRIS.nl@lr.org voor een op maat gemaakte training bij u op locatie.

Trainingsdata

23 jan 2020

Capelle aan den IJssel

26 mrt 2020

Capelle aan den IJssel

7 mei 2020

Capelle aan den IJssel

25 jun 2020

Capelle aan den IJssel

Bel onze Trainingsdesk:

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?