Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

EUs ordning for handel med utslipp

Reduser utslipp av klimagasser.

Verifisering av EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) viser deres varige engasjement for lave karbonutslipp.

Offshore Wind Farm
Find out more about this service

Hva er EU ETS?

EU ETS gjelder for tildeling og handel av utslippsbevilgninger for klimagass (GHG) i Den europeiske union, med grenser som bestemmes av enkelte medlemsland. Bevilgningene fordeles til alle anlegg som omfattes av systemet.

EU ETS fase III trådte i kraft i 2013 og gjelder frem til 31. desember 2020, og omfatter harmoniserte bevilgningsmetoder, ytterligere klimagasser og utslippskilder. EU ETS fase 3 krever at alle gjeldende anlegg skal utarbeide en årlig utslippsrapport som trenger en uavhengig verifiseringsrapport som skal innleveres til relevante myndigheter mellom 28. februar og slutten av mars hvert år (fristen er avhengig av medlemslandet anlegget drives i). Rapporten viser utslipp for det foregående kalenderåret; med bevilgninger som gis i forhold til de verifiserte utslippene.

EU ETS3 årlig verifisering

LRs uavhengige, årlige EU ETS-verifiseringstjeneste sørger for pålitelige, reproduserbare mekanismer for kvantifisering, overvåking og rapportering av deres årlige klimagassutslipp.

LR støtter alle typer anleggsoperatører som må overholde bestemmelsene i EU ETS fase 3, inkludert kjemisk industri, glassindustri, metallindustri, papirindustri og raffinerier, samt industri som forbrenner 20 MW drivstoff eller mer.

I henhold til EU ETS3 må operatørene levere inn en årlig rapport over klimagassutslipp, som må verifiseres av et godkjent kontrollorgan innen 31. mars påfølgende år. Etter verifiseringen innrømmes operatørene en tilsvarende bevilgningsmengde innen 30. april det året.

EU ETS3 grunnlagsverifisering

LRs EU ETS3-grunnlagsverifiseringstjeneste hjelper organisasjoner å overholde europeiske bestemmelser takket være pålitelige, reproduserbare mekanismer som kvantifiserer, overvåker og rapporterer årlige klimagassutslipp.

Utslippsbevilgningene var opprinnelig basert på grunnlagsdata (2005–2008; alternativt 2009–2010) som krevde verifisering av et akkreditert kontrollorgan innen juli 2011. I fase 3 (2013–2020) dekkes nye deltakere og operatører med kapasitetsendringer, sammenslåinger og oppsplitting av bestemmelsene 'New Entrant & Closure'. Det betyr at de må søke om grunnlagsverifisering av et akkreditert kontrollorgan.

I henhold til disse bestemmelsene må operatørene får verifisert ledige utslippsbevilgninger av et akkreditert kontrollorgan innen 12 måneder etter driftstart. Dette kravet refererer til den verifiserte og godkjente starten på en gjennomgående 90-dagers periode der anlegget drives med minst 40 % av den kapasiteten utstyret er konstruert for.

Fordeler ved EU ETS

Tillit blant interessenter

Verifisering av EU ETS viser at organisasjonen overholder målene for klimagassutslipp.

Reduser kostnadene

Dere kan selge overflødig kapasitet som organisasjonen ikke lenger har bruk for.

Minimer risikoen

Ved å identifisere mangler i forhold til EU ETS-kravene ved hjelp av regelmessig verifisering kan dere minimere risikoen for å ikke oppfylle kravene.

Trenger du hjelp med EU ETS?

Enten EU ETS er nytt for organisasjonen eller dere kommer fra fase 2, kan LRs uavhengige eksterne verifisering hjelpe dere å overholde de obligatoriske rapporteringskravene. LR tilbyr årlig verifisering, søknader for nye deltakere, nedstenginger og rasjonaliseringer, samt fase 3 gapanalyse og support.

Vi var et av de første verifiseringsorganene som fikk akkreditering for EU ETS, og vår totrinns-verifisering gjør det mulig å minimere risikoen for å overtre bestemmelsene og samtidig redusere avbrudd i driften.

Hvorfor bør du arbeide med oss?

Teknisk ekspertise

LRs verifiseringspersonale er eksperter på administrasjonssystemer og kvalifisert for alle områder innen utslippsverifisering, slik at dere sikres en grundig revisjon av all drift.

Uovertruffen erfaring

Vi evaluerer og verifiserer verdenskjente kunder innen avfallshåndtering, energiproduksjon, metallindustri, olje og gass, kjernekraft og offentlig sektor. Tyngden av vår erfaring er en direkte fordel for ditt foretak.

Din virksomhet hjelper LR å hjelpe andre

Overskuddet vi genererer finansierer Lloyd’s Register Foundation, en veldedig organisasjon som støtter naturvitenskapelig og ingeniørrelatert forskning, utdanning og offentlig engasjement i forbindelse med våre aktiviteter. Alt dette hjelper oss å fremme det målet vi jobber for hver eneste dag: Samarbeid for en tryggere verden.

Upartiskhet

Vi sikrer vår nøytralitet og uavhengighet ved å arbeide proaktivt i forhold eventuelle interessekonflikter som kan oppstå i alle deler av LRs forretningsdrift. Det omfatter også eventuelle interessekonflikter mellom rådgivning og tredjeparts sertifisering. Klikk her for mer informasjon

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Find out more about this service

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?