Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

Samsvar

Vårt kvalitetsstyringssystem definerer gruppens handlinger og formål, og er den del av den overordnede strategien for å oppnå vår visjon.

Den setter rammene for administrasjon av kvalitet, sikkerhet, helse, miljø og driftssystemer ved å definere effektiv arbeidspraksis og virksomme kontroller. Gruppens administrasjonssystem er uavhengig sertifisert iht. ISO9001, ISO14001 og OHSAS18001 av BSI.

Enhetene innenfor gruppen innehar dessuten diverse akkrediteringer fra United Kingdom Accreditation Service (UKAS) og andre tilsvarende nasjonale myndigheter over hele verden, for aktiviteter i forbindelse med de tjenestene vi tilbyr.

Lloyd’s Register-enhetene er internasjonalt anerkjent av en rekke nasjonale administrasjoner og har dessuten spesifikke godkjenninger for diverse EF-direktiver.

LR har underskrevet FNs Global Compact, og forplikter seg til å følge de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeidsstandarder miljøvern og korrupsjonsbekjempelse for å skape verdier på lang sikt.

LR engasjerer seg for å sikre at disse prinsippene reflekteres i vår forretningsstrategi, vår daglige drift, vår organisasjonskultur, vår innflytelsessfære og i forholdet til våre leverandører. LRs etiske retningslinjer og varslingspolitikk hjelper oss å sikre samsvar med lovpålagte rammer, og at ikke slaveri eller menneskehandel (tiltak mot moderne slaveri) kan forekomme verken i virksomheten eller i forsyningskjeden vår. Alle våre medarbeidere og eksterne leverandører må overholde våre antikorrupsjonsregler.

Vil du snakke med oss?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?