Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 14064 Verification Services

Valider virksomhetens opplysninger om klimagassutslipp.

ISO 14064-validering og verifisering betyr en uavhengig bekreftelse på at foretaket er i stand til å gjennomføre klimagassfjerning eller utslippsreduksjoner i henhold til et avtalt sett med kriterier; og at det har et administrasjonssystem som er egnet til å fremstille riktige, velbalanserte og pålitelige klimadata.

Find out more about this service

Oversikt

Lloyd’s Registers (LR) tilnærming til validering og verifisering følger ISO 14064-3:2006. Den viser interessentene at foretakets engasjement for redusere karbonutslipp er reelt.

Vi tilbyr en rekke validerings- og verifiseringstjenester som hjelper foretak med å styrke sin troverdighet og underbygge sine erklæringer om klimagassutslipp, med rapporter som støtter foretakets påstander.

Gapanalyse

En ISO 14064-gapanalyse gjennomgår foretakets eksisterende administrasjonssystem for klimagasser, og identifiserer hvilke spesifikke forbedringer av klimagassutslippene som kan gjøres i samsvar med ISO 14064-standardene. Under gapanalysebesøket vil en LR-assessor undersøke de eksisterende prosessenes evne til å overholde klimamålene, og identifisere eventuelle avvik ved hjelp av LRs sjekkliste for ISO 14064.

Verifisering og vurdering

ISO 14064 har to faser. Valideringen involverer en gjennomgang av prosjektets designdata og dokumentasjon, med en valideringserklæring som bekrefter at dere kan gjennomføre tilstrekkelig fjerning av klimagasser eller utslippsreduksjoner i henhold til avtalte kriterier.
Verifiseringen forsikrer at foretakets rapporterte klimadata er sannferdige, balanserte og pålitelige, og støttet av et robust administrasjonssystem.

Etter fullføring av ISO 14064-validering eller -verifisering, utstedes det en assurance-erklæring. Erklæringen bekrefter vilkårene i engasjementet, gir en kort beskrivelse av engasjementet, assurance-nivå og betydning, og oppsummeres med en konklusjon. Assurance-erklæringen skaper troverdighet rundt klimagasspåstander og viser at de er uten feil, utelatelser eller uriktige opplysninger. Vår assurance-erklæring er internasjonalt anerkjent, også i forhold til Carbon Disclosure Project (CDP).

Integrert vurdering

Organisasjoner med flere administrasjonssystemer for kvalitet, arbeidsmiljø og arbeidssikkerhet, informasjonssikkerhet og bærekraft kan redusere antallet besøk takket være en koordinert vurdering, slik at dere sparer tid og kostnader.

Assurance-tjenester

Hvorfor stoppe ved ISO 14064? LR tilbyr sertifiserings-, validerings- og verifiseringstjenester for helse, miljø og sikkerhet, bærekraft, energistyring, informasjonssikkerhet og mye mer, så ta kontakt for å finne ut hvilke standarder som kan være nyttige for dere.

Upartiskhet

Vi sikrer vår nøytralitet og uavhengighet ved å arbeide proaktivt i forhold eventuelle interessekonflikter som kan oppstå i alle deler av LRs forretningsdrift. Det omfatter også eventuelle interessekonflikter mellom rådgivning og tredjeparts sertifisering. Klikk her for mer informasjon

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Find out more about this service

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?