Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 20000 Certification Services

Skap tillit til foretakets IT-tjenester.

Å oppnå en ISO 20000-sertifisering viser kundene og andre interessenter at dere er dypt engasjert i å levere effektive IT-tjenester.

Find out more about this service

Oversikt

Lloyd’s Register (LR) er en ledende, global tilbyder av sertifisering av IT-tjenesteadministrasjonssystemer, og tilbyr vurderinger i henhold til ISO 20000-standarden. Vi er stolte av å levere sertifisering og treningstjenester til hele IT-bransjen.

Gapanalyse

For å lykkes med ISO 20000-sertifiseringen, kan dere få utført en gapanalyse, der en spesielt tilordnet revisor vil arbeide tett med dere for å fokusere på kritiske eller svake elementer i systemet deres, og på elementer som er knyttet til høy risiko.

I samarbeid med dere definerer vi omfanget av gapanalysen og gir  dere fleksibiliteten til å fokusere på de viktigste områdene i virksomheten.

Sertifisering og vurdering

Sertifisering er vanligvis en to-trinns prosess som  evaluerer utformingen og implementeringen av systemet deres. Vår tilnærming er bredere selve sertifikatet,vi sørger for en vurdering som hjelper dere med å oppnå de strategiske målene dere har satt.

Integrert administrasjonssystemvurdering

Organisasjoner med flere styringssystemer, for eksempel innen kvalitet, helse, miljø, sikkerhet og informasjonssikkerhet, kan dra fordeler av et koordinert vurderings- og overvåkningsprogram.

Upartiskhet

Vi sikrer vår nøytralitet og uavhengighet ved å arbeide proaktivt i forhold eventuelle interessekonflikter som kan oppstå i alle deler av LRs forretningsdrift. Det omfatter også eventuelle interessekonflikter mellom rådgivning og tredjeparts sertifisering. Klikk her for mer informasjon

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Find out more about this service

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?