Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 27001 certification services

Beskyttelse mot brudd på informasjonssikkerheten.

Å implementere en standard for informasjonssikkerhets-administrasjonssystemet (ISMS) og oppnå ISO 27001-sertifisering kan hjelpe virksomheten å trygge sine informasjonsressurser.

Find out more about this service

Oversikt

ISO 27001 vektlegger risikostyring og hjelper foretak med å administrere medarbeidere, prosesser og systemer, og er den mest anerkjente standarden i ISO 27000-serien.

Lloyd's Register (LR) kan også inkludere verifisering av følgende retningslinjer og forskrifter. Disse støtter opp om ISO 27001 og er utviklet av ISO for å hjelpe virksomheter med implementeringen av ISO 27001.

  • ISO 27017 – Retningslinjer for informasjonssikkerhets-kontrollmekanismer for skytjenester
  • ISO 27018 – Retningslinjer for vern om personrelaterte opplysninger (Personally Identifiable Information, PII) i offentlige skyløsninger som behandler slike opplysninger
  • ISO 27032 – Retningslinjer for informasjonssikkerhet

Gapanalyse

For å hjelpe virksomheten med å forberede seg for vurderingen tilbyr LR et besøk for ISO 27001-gapanalyse, der det testes om foretakets ISMS-system er klart for vurderingen.

Når dette er klart, vil dere motta en rapport som viser hvilke områder som ikke overholder kravene i ISO 27001, samt forslag til forbedringer.

Sertifisering og vurdering

LR er akkreditert for å levere vurderings- og sertifiseringstjenester til alle slags virksomheter i alle sektorer, og har en velkjent suksesshistorie med utføring av vurderinger innen luftfart, forsvar, finans, telekommunikasjon, programvareutvikling, internettjenester, rådgivning, jus og offentlig sektor.

En kvalifisert ISO 27001-assessor utpekes spesielt tilpasset foretakets behov, slik at vi sikrer at dere får mest mulig ut av vurderingen. Det bidrar til å utvikle ISMS-systemet og forbedrer de generelle forretningsresultatene.

Verifiseringsbekreftelse

For å bevise samsvar med ISO 27017, ISO 27018 og/eller ISO 27032 kan vi levere en verifiseringsbekreftelse. Det er en offentlig og uavhengig bekreftelse på virksomhetens evne til å imøtekomme ytterligere krav i disse standardene.

Integrerte vurderinger

Organisasjoner med flere styringssystemer, for eksempel innen kvalitet, helse, miljø, sikkerhet og forretningskontinuitet, kan dra fordeler av et koordinert vurderings- og overvåkningsprogram.

Assurance-tjenester

Sertifiseringen trenger ikke å stoppe ved ISO 27001. LR tilbyr vurdering, validering og verifisering av internasjonale standarder innen helse, sikkerhet og miljøvern, bærekraft, energistyring, forretningskontinuitet og mye mer. Ta kontakt for mer informasjon.

Upartiskhet

Vi sikrer vår nøytralitet og uavhengighet ved å arbeide proaktivt i forhold eventuelle interessekonflikter som kan oppstå i alle deler av LRs forretningsdrift. Det omfatter også eventuelle interessekonflikter mellom rådgivning og tredjeparts sertifisering. Klikk her for mer informasjon

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Find out more about this service

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?