Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

Personvernerklæring

Lloyd’s Register tar sikkerheten for personlige opplysninger på alvor, og arbeider for å sikre at dine personlige opplysninger til enhver til er beskyttet.

Hva er formålet med denne personvernerklæringen?

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg klar og tydelig informasjon om hvordan personlige opplysninger om deg innhentes og brukes mens du interagerer med oss, og om hvilke rettigheter du har når det gjelder dine personlige opplysninger.

Hvem er Lloyd's Register?

"Lloyd’s Register" viser til en internasjonal selskapsgruppe som eies av Lloyd’s Register Group Limited (UK company number 08126909), som igjen eies av Lloyd’s Register Foundation (UK charity number 1145988 og UK company number 07905861).

Ta kontakt med Lloyd’ s Register

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår bruk av dine personlige opplysninger, ber vi deg ta kontakt med vår personvernansvarlige:

  • E-post: dataprotection@lr.org;
  • Post: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK; eller
  • Telefon: +44 20 7423 1724.
Hvilke personlige opplysninger innhentes av Lloyd’s Register?

Lloyd’s Register innhenter bare grunnleggende personlige opplysninger om deg (som navn, e-postadresse og grunnleggende kontaktopplysninger – samt annen informasjon du velger å oppgi), og bare på følgende måter:

  • Opplysninger du selv oppgir via nettstedet vårt, i skriftlig form, på telefon, på våre arrangementer eller på andre måter; eller
  • Opplysninger vi mottar via din interaksjon med våre nettsteder og/eller våre tjenester.

Vi vil ikke be om, og har ingen planer for innhenting av, sensitive personlige opplysninger om deg.

Hvorfor innhenter Lloyd’s Register personlige opplysninger?

Lloyd’s Register trenger grunnleggende personlige opplysninger om deg for å kunne reagere på forespørsler du stiller til oss, og for å gi deg informasjon i tilknytning til våre tjenester (som nyhetsbrev, bransjeoppdateringer, informasjon om nye produkter og tjenester, invitasjoner til arrangementer, brukerundersøkelser, markedsundersøkelser osv.) som du enten har samtykket i å motta eller som står i sammenheng med produkter eller tjenester fra Lloyd’s Register som vi tror er i din interesse. Vil vil ikke bruke dine personlige opplysninger for andre formål.

Lloyd’s Register innhenter informasjon om din bruk av nettstedet vårt via informasjonskapsler. Vi gjør dette for å kunne skreddersy og personalisere din opplevelse av nettstedet, og i sammenheng med informasjonen fra andre brukere og annen bruk å kunne forbedre innholdet, utseendet og ytelsen på nettstedene våre. Mer informasjon finner du i Bruk av informasjonskapsler.

Hvordan beskyttes mine personlige opplysninger?

Lloyd’s Register vil verne om dine personlige opplysninger ved å iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak, og ikke dele dine personlige opplysninger med noen utenfor sin egen gruppe, eller til personer eller enheter utenfor Storbritannia og/eller Den europeiske union, med unntak av: (i) for de formålene som er angitt i personvernerklæringen; og (ii) i tilfeller der de har først har kunnet forsikre seg om at egnede vernetiltak er på plass for å sikre at slike opplysninger fortsatt oppbevares og brukes i henhold til denne erklæringen og i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR, EU 2016/679).

Vi benytter oss av tjenestetilbydere til drift av våre nettsteder, som vertstjenester og skjemafunksjoner, og noen av disse tjenestetilbyderne vil behandle dine personlige opplysninger som en del av tjenestene de leverer til oss. Vi vil sikre at disse tjenestetilbyderne også følger denne personvernerklæringen.

Hvor lenge oppbevarer Lloyd’s Register personlige opplysninger?

Dine personlige opplysninger oppbevares ikke lenger av Lloyd’s Register enn det som er rimelig påkrevet for å oppnå formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre lovbestemmelser krever lengre oppbevaringsperioder.

Hva er dine juridiske rettigheter?

Du har en rekke rettigheter i tilknytning til dine personlige opplysninger, blant annet:

  • Retten til å få tilgang til og utskrifter av dine opplysninger;
  • Retten til å få korrigert unøyaktige eller ufullstendige personlige opplysninger;
  • Retten til å få personlige opplysninger slettet;
  • Retten til å begrense eller nekte Lloyd’s Register å behandle dine personlige opplysninger;
  • Retten til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke til vår behandling (f.eks. retten til å avslå eller stanse kommunikasjonstilsending, enten ved å ta kontakt med oss via opplysningene som er angitt i denne personvernerklæringen, eller ved å klikke på lenken for å stoppe abonnementer i e-poster du mottar fra oss).

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å utøve noen av dine juridiske rettigheter. Vi vil reagere på krav om utøvelsen av juridiske rettigheter innen en måned etter at forespørselen mottas, med mindre forespørselen er kompleks eller involverer en betydelig mengde data; i slike tilfeller vil vi reagere innen tre måneder.

Hva med alle som besøker Lloyd’s Registers lokaler?

Hvis du besøker et av våre lokaler, kan vi kun innhente grunnleggende personlige opplysninger om deg (som angitt ovenfor i denne personvernerklæringen) og kun med det formål å ivareta sikkerheten på stedet. Du kan bli bedt om å signere når du ankommer og forlater lokalene våre, og du kan få tildelt et gjestekort som du må bære under besøket. Hvis TV-overvåkning er i bruk i et av våre lokaler, er med henblikk på sikkerheten på stedet.

Hvor kan jeg rette klager?

Hvis du ønsker å klage på Lloyd’s Registers behandling av dine personlige opplysninger, ber vi deg ta kontakt med Lloyd’s Registers personvernansvarlige via kontaktinformasjonen ovenfor.

Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene. For Lloyd’s Register er den relevante tilsynsmyndigheten UK Information Commissioner’s Office (du kan sende inn en klage eller melde fra om uvanlige forhold her: https://ico.org.uk/concerns).

Oppdaterer Lloyd’s Register personvernerklæringen?

Lloyd’s Register kan endre innholdet i denne personvernerklæringen fra tid til annen uten å informere deg. Du bør sjekke denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å sikre deg å at du kjenner den nyeste versjonen som gjelder hver gang du besøker våre nettsider. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 12. juni 2018.

 

Vil du snakke med oss?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?