Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

Trening

Vilkår og betingelser for bestilling av trening med Lloyds register.

Kansellering

Ved kansellering av en bestilt dato, vil følgende avgifter belastes det totale beløpet:

Skriftlig beskjed før kursstart:

Avgift (% av kursavgift)


56 vanlige kalenderdager eller mer

Nulla

42–55 vanlige kalenderdager

 30% 

28–41 vanlige kalenderdager

50% 

28 vanlige kalenderdager

100%

Enhver kansellering trer først i kraft når vi mottar den skriftlig.

Fakturering
Betaling fra kunden i henhold til denne avtalen skal skje i sin helhet i avtalt valuta innen 30 dager etter fakturadato. Alle avgifter og utgifter beskattes i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden forplikter seg til å betale alle Lloyd's Register avgifter for tjenestene og å betale et ikke oppgitt beløp innen 30 dager fra fakturadato. Lloyd’s Register forbeholder seg retten til å justere den årlige renten på det forfalte beløpet i samsvar med renteloven § 6 eller den tilsvarende renten i sentralbanken eller sammenlignbar institusjon i det landet hvor kunden har sitt hjemsted. Videre forbeholder Lloyd's Register seg retten til å suspendere sine tjenester inntil det forfalte beløpet er betalt fullt ut, inkludert renter på restanser.

Kursmateriell
Kurset inkluderer kursmateriell og dokumentasjon. Som kursdeltaker kan du bruke kursmateriellet selv og lagre det på datamaskinen/serveren din, men du kan ikke uten tillatelse fra Lloyd's Register overføre det til en annen person for å bruke det. Du samtykker i å ikke lage noen kopier av materiellet eller fjerne logoen eller varselet om opphavsrett uten skriftlig samtykke på forhånd.

Kansellering eller flytting av LR
Lloyd's Register forbeholder seg retten til å avbryte planlagte opplæringskurs og endre opplæringsdatoen der alle betalte avgifter blir tilbakebetalt. I tillegg utbetales ikke kompensasjon. Hvis dette skjer, vil du bli varslet i god tid. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer i forelesere, programmer, tid og sted.

Force majeure og erstatning
Ingen krav kan fremmes av noen part for mangler som kan anses som kontraktsbrudd, der årsaken til mangelen er utenfor partens kontroll. Lloyd's Register er ikke ansvarlig for skader, forsinkelser, effekt på oppdraget eller manglende oppmøte forårsaket kunden som følge av krig, borgerkrig, revolusjon eller opprør, regjeringsinngrep, streik, lockout, blokade, naturkatastrofe, sykdom, død eller lignende hendelse som Lloyd's Register ikke kan kontrollere eller forutse.

Ta kontakt

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?