Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Nasze autoryzacje ASME

Darzona zaufaniem na całym świecie specjalistyczna, autoryzowana jednostka inspekcyjna.

Kodeks ASME stwierdza wyraźnie, że inspekcję mogą przeprowadzać jedynie wykwalifikowani inspektorzy regularnie zatrudniani przez autoryzowaną jednostkę inspekcyjną posiadającą akredytację ASME. W skali świata LR jest jedną z wiodących niezależnych jednostek inspekcyjnych dostarczających usługi inspekcji ASME*.

LR rozpoczął świadczenie usług związanych z kodeksem ASME w 1973 roku. Dziś dysponujemy zespołem ponad 200 autoryzowanych inspektorów, inspektorów nadzorujących, inspektorów obiektów jądrowych, inspektorów obiektów jądrowych w trakcie eksploatacji oraz inspektorów nadzorujących dla obiektów nuklearnych, którzy działają w ponad 40 krajach i są w pełni przeszkoleni zgodnie z odpowiednimi sekcjami kodeksu ASME. Nasi inspektorzy i inspektorzy nadzorujący pomogli wielu światowym producentom kotłów i zbiorników ciśnieniowych w uzyskaniu certyfikatów autoryzacji i pieczęci ASME.

Nasza akredytacja ASME

Certyfikat akredytacji ASME
Certyfikat wydany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników dla Lloyd's Register Verification Limited poświadczający kwalifikacje do Autoryzowanej inspekcji. Dokument określa zakres naszej akredytacji, w tym naszą siedzibę oraz odpowiednie sekcje kodeksu ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych.

Krajowa rada inspektorów kotłów i zbiorników ciśnieniowych, NB-360: Certyfikat akredytacji
Certyfikat, który potwierdza, że Lloyd's Register Verification Limited posiada akredytację do pełnienia roli Autoryzowanej jednostki inspekcyjnej zgodnie z wymogami Krajowej rady zawartymi w publikacji NB-360.

Krajowa rada inspektorów kotłów i zbiorników ciśnieniowych, NB-369: Certyfikat akredytacji
Certyfikat, który potwierdza, że Lloyd's Register Verification Limited posiada akredytację do pełnienia roli Autoryzowanej jednostki inspekcyjnej zgodnie z wymogami Krajowej rady zawartymi w publikacji NB-369.

*Wszystkie działania jako autoryzowana jednostka inspekcyjna ASME są wykonywane na podstawie akredytacji udzielonej Lloyd's Register Verification Limited.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Naszym zdaniem

Eksperci LR regularnie dzielą się swoimi badaniami i wiedzą.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?