Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Praca w komitetach ASME

Wykraczamy poza inspekcję według kodeksu ASME.

Standardy ASME są opracowywane przez komitety techniczne - inżynierów mechaników i inne osoby reprezentujące różne aspekty swojej branży, od wytwórców i monterów aż po ubezpieczycieli, inspektorów, dystrybutorów, agencje regulacyjne i użytkowników końcowych.

Dowiedz się więcej o tej usłudze

Obecnie ponad 5000 ekspertów technicznych z całego świata współpracuje z ASME przy publikacji bez mała 550 norm.

Autoryzowana jednostka inspekcyjna Lloyd's Register, Lloyd's Register Verification Limited, aktywnie uczestniczy w pracach komitetów technicznych ASME. To daje naszym klientom szereg korzyści:

 • Wsparcie dla nowych aplikantów w procesie certyfikacji
 • Możliwość odpowiadania na prośby o interpretacje bądź aktualizacje Kodeksu zgłaszane przez naszych klientów i inspektorów
 • Nasi inspektorzy dysponują pełnym pakietem najświeższych informacji dzięki naszemu udziałowi w procesie opracowywania norm
 • Informujemy naszych inspektorów i klientów o aktualizacjach norm, i ich podstawach technicznych, jeszcze przed ich publikacją

 

Aktualne zaangażowanie w komitetach ASME


Board on Conformity Assessment (BCA) (Komitet ds. oceny zgodności)

 • Committee on Boiler & Pressure Vessel Conformity Assessment (Komitet ds. oceny zgodności kotłów i zbiorników ciśnieniowych)
 • Committee on AIA Accreditation (Komitet ds akredytacji AIA)

BPV Committee on Power Boilers (Section I) (Komitet BPV ds. kotłów energetycznych - Sekcja I)

 • Subgroup on General Requirements & Piping (BPV I) (Podgrupa ds. wymogów ogólnych i rurociągów - BPV I)
 • BPV I Power Boilers Germany International Working Group (IWG) (Międzynarodowa grupa robocza ds. kotłów energetycznych - Niemcy)
 • BPV I Power Boilers India International Working Group (IWG) (Międzynarodowa grupa robocza ds. kotłów energetycznych - Indie)

BPV Committee on Pressure Vessels (VIII) (Komitet BPV ds. zbiorników ciśnieniowych - VIII)

 • Subgroup on Fabrication and Inspection (SC VIII) (Podgrupa ds. produkcji i inspekcji - SC VIII)
 • Subgroup on General Requirements (SC VIII) (Podgrupa ds. wymogów ogólnych - SC VIII)
 • Subgroup on Design (SC VIII) (Podgrupa ds. projektu - SC VIII)
 • BPV VIII Germany International Working Group (GIWG) (Międzynarodowa grupa robocza BPV VIII - Niemcy)

Subgroup on General Requirements (SC VIII) (Podgrupa ds. wymogów ogólnych - SC VIII)

Taskgroup on U-29(g) (VIII) (Grupa zadaniowa ds. U-29(g) (VIII))

BPV Committee on Welding, Brazing and Fusing (IX) (Komitet BPV ds. spawania, lutowania i zgrzewania - IX)

Subgroup on Welding Qualifications (SC IX) (Podgrupa ds. kwalifikacji spawaczy - SC IX)

BPV Committee on Transport Tanks (XII) (Komitet BPV ds. zbiorników transportowych - XII)

Subgroup on Design and Materials (SC XII) (Podgrupa ds. projektu i materiałów - SC XII)

BPV III Executive Committee (Komitet wykonawczy BPV III)

BPV III Construction of Nuclear Facility Components India International Working Group (IWG) (Międzynarodowa grupa robocza BPV III ds. komponentów obiektów energii jądrowej - Indie)

Board on Pressure Technology Codes and Standards (Komitet ds. kodeksów i norm dla technologii ciśnieniowej)  

BPTCS/BNCS Special Committee on Use of Additive Manufacturing for Pressure Retaining Equipment (Specjalny komitet BPTCS/BNCS ds. wykorzystania wytwarzania przyrostowego w urządzeniach nadciśnieniowych)  

Y14 Engineering Product Definition and Related Documentation Practices (Praktyki w zakresie technicznej dokumentacji definicji produktu i kwestii powiązanych Y14) 

Y14 Subcommittee 46 - Product Definition for Additive Manufacturing (Podkomisja 46 dla Y14 - definicja produktu dla wytwarzania przyrostowego)

Technical Oversight Management Committee (TOMC) (Komitet ds. zarządzania przeglądem technicznym)

Maine Conference Group

Dowiedz się więcej o tej usłudze

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?