Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Zmniejsz swoją emisję gazów cieplarnianych.

Dzięki weryfikacji względem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) od Lloyd's Register pokażesz swoje trwałe zaangażowanie w obniżenie emisji dwutlenku węgla.

Offshore Wind Farm
Dowiedz się więcej o tej usłudze

Czym jest EU ETS?

UE ETS zajmuje się przydzielaniem i handlem uprawnieniami do emisji gazu cieplarnianego (GHG) w obrębie Unii Europejskiej, których limity ustalają poszczególne kraje członkowskie. Uprawnienia są następnie rozdzielane wśród wszystkich instalacji objętych systemem.

Rozpoczęty w 2013 roku etap 3 wdrażania EU ETS będzie trwał do 31 grudnia 2020 i obejmuje harmonizację metod przydzielania, dodatkowe GHG i źródła emisji. Faza 3 EU ETS wymaga od każdej kwalifikującej się instalacji opracowywanie rocznego raportu o emisji, który musi zostać poddany niezależnej weryfikacji a sprawozdanie z niej musi zostać dostarczone odpowiedniej Jednostce regulacyjnej między 28 lutego a końcem marca każdego roku (termin zależy od kraju członkowskiego, w którym znajduje się instalacja). W sprawozdaniu zweryfikowane zostają dane o emisji z poprzedniego roku kalendarzowego; ilość uprawnień do emisji, z jakiej musi się zrzec dany podmiot jest równa ilości zweryfikowanej.

Roczna weryfikacja EU ETS3

Usługa niezależnej rocznej weryfikacji EU ETS od LR dostarczy Ci solidnych, odtwarzalnych mechanizmów do obliczania, monitorowania i raportowania swoich rocznych emisji GHG.

LR dostarcza usługi wszystkim operatorom instalacji, którzy muszą spełnić wymogi 3 etapu EU ETS, również tych, którzy działają w przemyśle chemicznym, szklarskim, metalurgicznym, papierniczym i rafineryjnym; a także instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej 20 MW lub wiekszej.

Zgodnie z EU ETS3 operatorzy muszą składać roczne raporty o emisji GHG, które akredytowany organ musi zweryfikować do 31 marca kolejnego roku. Po zweryfikowaniu, operatorzy zrzekają się takiej samej liczby uprawnień do 30 kwietnia tego samego roku.

Weryfikacja roku bazowego EU ETS3

Usługa weryfikacji roku bezowego EU ETS3 od LR pomaga organizacjom spełnić wymogi europejskiego rozporządzenia odnośnie danych bazowych dzięki solidnym, odtwarzalnym mechanizmom do obliczania, monitorowania i raportowania rocznych emisji GHG.

Początkowo uprawnienia do emisji przyznawano na podstawie danych bazowych (2005–2008; lub opcjonalnie 2009–2010), które akredytowana jednostka weryfikacyjna musiała zweryfikować do lipca 2011. W fazie 3 (2013–2020), nowi operatorzy oraz operatorzy, u których wystąpiły zmiany zdolności produkcyjnej, łączenia i rozdziały, zostali objęci wytycznymi New Entrant & Closure (Nowe instalacje i zaprzestanie instalacji). Oznacza to, że muszą się zwrócić do jednostki akredytowanej o weryfikację roku bazowego.

Zgodnie z tym wymogiem operatorzy muszą poddać swój przydział bezpłatnych uprawnień do emisji weryfikacji przez jednostkę akredytowaną w ciągu dwunastu miesięcy od rozpoczęcia normalnej działalności. Wymóg odnosi się do zweryfikowanego i zatwierdzonego pierwszego dnia 90-dniowego okresu ciągłej pracy, w którym instalacja działa na poziomie co najmniej 40% maksymalnej mocy, do jakiej zostały zaprojektowane jej urządzenia.

Korzyści z EU ETS

Zaufanie partnerów

Weryfikacja względem EU ETS pokazuje, że Twoja organizacja realizuje cele względem emisji GHG.

Obniżenie kosztów

Możesz skorzystać na sprzedaży dodatkowych uprawnień, których Twoja organizacja już nie potrzebuje.

Ograniczanie ryzyka

Wskazanie uchybień względem EU ETS za pomocą etapowej weryfikacji może zminimalizować ryzyko nieprzestrzegania wymogów.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zgodności z EU ETS?

Bez względu na to, czy EU ETS jest w Twojej organizacji nowością czy też przechodzisz z etapu 2, niezależna weryfikacja strony 3-ciej od LR może Ci pomóc wywiązać się z Twoich obowiązków w zakresie raportowania. LR dostarcza usługi w zakresie weryfikacji rocznej, wniosków o uprawnienia z rezerwy dla nowych uczestników, zaprzestania działalności i racjonalizacji, a także analizy luk i wsparcia dla etapu 3.

Byliśmy jedną z pierwszych jednostek weryfikacyjnych, jakie otrzymały akredytację do oceny zgodności z EU ETS a nasza dwuetapowa weryfikacja pozwoli Ci zminimalizować ryzyko nie wywiązania się z obowiązków przy możliwie najmniejszych zakłóceniach normalnej działalności.

Dlaczego warto nas wybrać?

Wiedza techniczna

Weryfikatorzy LR są ekspertami w zakresie systemów zarządzania przeszkolonymi we wszystkich aspektach weryfikacji emisji, co gwarantuje kompleksowy audit Twoich operacji.

Niezrównane doświadczenie

Świadczymy usługi oceny zgodności i weryfikacji dla najbardziej znanych firm z sektora gospodarki odpadami, użyteczności publicznej, metalurgicznego, naftowo-gazowego, jądrowego i rządowego, a nasza rozległa wiedza przyniesie bezpośrednie korzyści Twojej organizacji.

Twoja firma pomaga LR nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto Lloyd’s Register Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólnie działać na rzecz bezpieczniejszego świata.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LR, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

Dowiedz się więcej o tej usłudze

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?