Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

ISO 14064 Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych

Zdobądź wiarygodność dzięki weryfikacji śladu węglowego.

Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych względem ISO 14064 i Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) pomaga organizacjom skupić się na swoich danych klimatycznych i zrównoważonym rozwoju.

Irrigated Fields
Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Zarys ogólny

Coraz więcej organizacji pragnie dobrowolnie monitorować i raportować swoje emisje GHG, aby lepiej zarządzać swoim śladem węglowym. ISO 14064 stanowi ramę dla ewidencjonowania i weryfikacji GHG, dla organizacji, które chcą policzyć i ograniczyć swoją emisję.

Norma została wydana w trzech częściach i każda pełni inną rolę:

  • Część 1 - Określa zasady i wymogi dla obliczania i raportowania emisji i pochłaniania GHG na poziomie organizacji. Obejmuje projekt, opracowanie, zarządzanie, raportowanie i weryfikację danych inwentaryzacyjnych GHG organizacji.
  • Część 2 - Wspiera wielorakie typy projektów GHG, dlatego musi poza projektami wewnętrznymi odpowiednio ująć kwestię nabywania kredytów węglowych i innowacyjnych projektów technologicznych. Druga część określa zasady i wymogi, a także dostarcza wskazówek na poziomie projektu w zakresie obliczania, monitorowania i raportowania działań skierowanych na redukcję emisji lub zwiększenie pochłaniania GHG. Obejmuje planowanie projektu GHG; identyfikację i wybór źródeł GHG, pochłaniaczy i zbiorników dotyczących projektu i scenariusza bazowego; monitorowanie, obliczanie, dokumentowanie i raportowanie wydajności GHG; oraz zarządzanie jakością danych.
  • Część 3 - Określa zasady i wymogi, oraz wytyczne dla tych, którzy przeprowadzają bądź zarządzają walidacją i/lub weryfikacją deklaracji GHG. Może być stosowana jako zbiór zaleceń organizacyjnych albo do obliczania, monitorowania i raportowania projektów GHG.

Aby norma zachowała ważność możliwie najdłużej, grupa techniczna ISO/TC 207/SC7 nieustannie blisko współpracuje z kluczowymi organizacjami, takimi jak Projekt badania śladu węglowego (CDP), Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Światowy Instytut Zasobów (WRI), The Gold Standard Foundation i inni kluczowi partnerzy.

Korzyści z ISO 14064

Gwarancja wysokich standardów etycznych

Kompatybilność z normą ISO 14064-1 i ISO 14064-2 podkreśla merytoryczną prawidłowość twoich systemów i procesów, i dowodzi, że wykazywane przez ciebie poziomy emisji gazów cieplarnianych (GHG), oświadczenia i raporty spełniają warunki normy ISO 14064 i są pozbawione błędów, przeoczeń lub niezgodności.

Osiąganie celów

Walidacja z normą ISO 14064-2 ustanawia etyczne ramy dla wstępnych założeń twojego projektu, jego planowania i założeń drugoplanowych, aby zapewnić osiągnięcie zakładanej redukcji emisji GHG.

Walidacja sukcesu

Walidacja zgodności z ISO 14064-1 zapewnia prawidłową realizację twoich deklaracji środowiskowych. Walidacja zgodności z ISO 14064-2 projektów redukcji emisji GHG daje pewność, że jeśli projekt zostanie wdrożony zgodnie z planem, pomoże osiągnąć prognozowaną redukcję. Weryfikacja projektów redukcji emisji jest dla twoich partnerów partnerów i udziałowców gwarancją osiągnięcia określonego zakresu redukcji w wyznaczonym czasie.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu ISO 14064?

Lloyd’s Register (LR) było jedną z pierwszych organizacji certyfikujących, które otrzymały akredytację do oceny zgodności z ISO 14064, co oznacza, że zapewniamy akredytowaną weryfikację zgodności z normą ISO 14064 w pełnym zakresie części 1, dla każdej organizacji działającej w dowolnym sektorze.

Analizę emisji gazów cieplarnianych (GHG) możemy zrealizować na podstawie Greenhous Gas Protocol wg trzech zakresów.

  • Zakres 1 - emisje bezpośrednie - pochodzące ze źródeł będących własnością lub kontrolowanych prze organizację.
  • Zakres 2 - emisje pośrednie - emisje pochodzące z zakupionej energii elektrycznej i innej. 
  • Zakres 3 - emisje bezpośrednie inne - pochodzące ze źródeł nie będących własnością ale kontrolowanych przez firmę.

Dlaczego warto nas wybrać?

Wiedza techniczna

LR jest liderem w zakresie walidacji i weryfikacji emisji z ISO 14064 w różnych sektorach i systemach na całym świecie. To stawia nas w uprzywilejowanej pozycji, by dzielić się doświadczeniem i wiedzą z klientami pragnącymi uzyskać wiarygodną ocenę swoich deklaracji przez stronę trzecią.

Niezrównane doświadczenie

LR posiada rozległe doświadczenie w zakresie walidacji i weryfikacji mechanizmów dobrowolnych, takich jak ISO 14064 i Japoński dobrowolny system handlu uprawnieniami do emisji (JVETS), a także systemów regulowanych ma poziomie kraju za pomocą Brytyjskiego systemu handlu emisją (UK ETS), regionu - Unijnego systemu handlu emisją (EU ETS, i globalnie - za pomocą Mechanizmu czystego rozwoju (CDM) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz Wspólnej implementacji.

Twoja firma pomaga LR nieść pomoc innym.

Zyski, jakie generujemy zasilają konto Lloyd’s Register Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólnie działać na rzecz bezpieczniejszego świata.

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

STUDIA PRZYPADKÓW

Z kim pracujemy

Pomagamy firmom z kilkudziesięciu sektorów wysuwać się na prowadzenie i osiągać więcej niż kiedykolwiek. Jak możemy pomóc Tobie?

Zobacz więcej studiów przypadków

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?