Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

ISO 27001 certification services

Ochrona przed naruszeniem bezpieczeństwa informacji.

Wdrożenie standardu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) i uzyskanie certyfikatu ISO 27001 może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa zasobom informacyjnym twojej organizacji.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Zarys ogólny

Dzięki metodzie zarządzania ryzykiem zastosowanej w ISO 27001, norma pomaga organizacjom zarządzać zasobami ludzkimi, procesami i systemami, i stanowi najlepiej znaną spośród norm z rodziny ISO 27000.

Lloyd's Register (LR) może również dokonać weryfikacji zgodności z którymkolwiek z poniższych wytycznych i kodeksów. Wszystkie one mają charakter pomocniczy względem ISO 27001 i zostały opracowane przez ISO, aby wesprzeć organizacje we wdrażaniu normy ISO 27001.

  • ISO 27017 - Kodeks postępowania dotyczący bezpieczeństwa informacji w chmurze
  • ISO 27018 - Kodeks postępowania dotyczący ochrony informacji umożliwiających identyfikacje osoby (PII) w chmurach publicznych przetwarzających PII
  • ISO 27032 - Wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa

Analiza luk

Aby przygotować twoją organizację do auditu, LR może przeprowadzić kontrolę z analizą luk ISO 27001, sprawdzającą gotowość twoich systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji do auditu.

Po jej zakończeniu, otrzymasz raport wskazujący ewentualne obszary, które nie spełniają wymogów normy i zalecenia odnośnie ich poprawy.

Certyfikacja i Audit

LR posiada akredytację do auditowania i certyfikowania organizacji z wszystkich sektorów, i posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu auditów w lotnictwie, sektorze obrony, finansów, telekomunikacji, oprogramowania, usług internetowych, doradztwa, prawnym i rządowym.

Twojej organizacji zostanie przypisany auditor z kwalifikacjami ISO 27001 i wiedzą odpowiadającą twoim potrzebom biznesowym, co pozwoli ci możliwie najlepiej wykorzystać audit. To nie tyko pomoże ci rozwinąć swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale również poprawi wyniki twojej organizacji.

Potwierdzenie weryfikacji

Na potwierdzenie zgodności z ISO 27017, ISO 27018 i/lub ISO 27032, możemy wystawić potwierdzenie weryfikacji. Jest to publiczne i niezależne potwierdzenie zdolności twojej organizacji do spełnienia dodatkowych wymogów zawartych w tych standardach.

Całościowa ocena

Organizacje posiadające odrębne systemy zarządzania do spraw jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłości działania mogą skorzystać z programu skoordynowanego auditu i wizyt kontrolnych.

Usługi w zakresie Assurance

Nie musisz poprzestawać na ISO 27001. LR oferuje usługi auditu, walidacji i weryfikacji zgodne z międzynarodowymi standardami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska, zrównoważonego rozwoju, zarządzania energią, ciągłości działania i wielu innych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LR, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?