Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Nowe zharmonizowane wymagania w zakresie FMEA.

Aby usprawnić proces rozwoju FMEA i ułatwić dostawcom w przemyśle motoryzacyjnym zaspokojenie potrzeb klientów podczas procesu rozwoju i w czasie analizy awarii i efektów (FMEA), AIAG i VDA zharmonizowały swoje poprzednie podręczniki FMEA w jeden, podręcznik. Podręcznik ten wykorzystuje najlepsze praktyki z każdego podręcznika oraz podejście zorientowane na proces, aby spełnić wymagania obu grup branżowych.

Podręcznik AIAG i VDA FMEA zostanie wkrótce opublikowany, zastępując poprzednią wersję (Podręcznik AIAG FMEA wydanie 4). Po prawidłowym wdrożeniu zmiany będą miały wpływ na organizację, zarówno pod względem wydajności, jak i ostatecznego wyniku Twojej organizacji.

Jednym z ważnych elementów nowego FMEA jest aby przed rozpoczęciem zmian i zrozumieniu ich wpływu, ważne jest, aby wiedzieć, jak określić, czy proces rozwoju FMEA przebiega tak, jak powinien, poprzez powiązanie FMEA i kosztu jakości (COQ), który wskazuje wpływ finansowy, jaki FMEA ma na wyniki biznesowe.

Cele procesu rozwoju FMEA

  1. Wyraźnie określ funkcję, którą powinien wykonać element lub działanie.
  2. Zidentyfikuj, co spowodowałoby, że ten przedmiot lub działanie NIE spełnia swojej zamierzonej funkcji.
  3. Opracuj realistyczny profil ryzyka, oceniając, jak groźny byłby każdy tryb awarii, oraz odporność obecnych mechanizmów zapobiegania i wykrywania.
  4. Wykorzystaj profil ryzyka jako podstawę do podejmowania lepszych decyzji i podejmowania odpowiednich działań w celu spełnienia zamierzonych oczekiwań.

Kluczowe powiązania miedzy FMEA a COQ

  1. Będziesz potrzebował FMEA, aby upewnić się, że cele COQ / COPQ są spełnione
  2. Będziesz potrzebował rzeczywistych wyników COQ / COPQ (Cost of Good Quality and the Cost of Poor Quality) na podobnych produktach i / lub procesie, aby upewnić się, że ocena ryzyka nowego produktu i / lub procesu FMEA jest realistyczna.

7-etapowe podejście wg podręcznika AIAG & FMEA FMEA

Najbardziej zauważalną zmianą w Podręczniku AEAG i VDA FMEA jest nowe podejście do rozwoju FMEA: podejście 7-etapowe. Zapewnia ono ramy do dokumentowania ryzyka technicznego w sposób precyzyjny, odpowiedni i kompletny. Nowe ramy są precyzyjne ze względu na użycie terminów technicznych do opisania trybów awarii i ich potencjalnych przyczyn. Jest to istotne, ponieważ skutki awarii opisują ich techniczne konsekwencje. 7 kroków podzielnych są na 3 etapy.

Etap analizy systemu

1. Planowanie i przygotowanie
2. Analiza struktury
3. Analiza funkcjonalna

Analiza awarii i redukcji ryzyka

4. Analiza awarii
5. Analiza ryzyka
6. Optymalizacja

Komukacja ryzyka

7. Dokumentowanie wyników

Zalety podejścia 7-etapowego

7-etapowe podejście jest bardziej uporządkowane i ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia skuteczności i wydajności multidyscyplinarnego zespołu:

  • Więcej zagrożeń można rozwiązać w sposób kompleksowy
  • Multidyscyplinarne przeglądy FMEA stają się angażującymi „technicznymi przeglądami” zamiast „nieokreślonej burzy mózgów”, unikając postawy zniechęcenia związanej pracą nad FMEA
  • Umożliwia kierownictwu wyższego szczebla zrozumienie i przegląd niezbędnych działań i zasobów w celu ograniczenia ryzyka technicznego

Więcej o nowych wymaganiach FMEA dowiesz sie na praktycznych warsztatach Lloyd's Register. Jako globalna akredytowana jednostka certyfikacyjna w zakresie IATF specjalizująca się w zarządzaniu i redukcji ryzyka jesteśmy w stanie przekazać Państwa pracownikom wszystkie informacje dotyczące nowego FMEA oraz tego jak łączą się one z wymaganiami IATF 16949 oraz ISO 9001.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?