Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

1920x540 - AS 9100

Zweryfikuj swój proces produkcji z systemami zarządzania jakością AS 9100.

Norma zarządzania jakością w lotnictwie AS 9100 wymaga weryfikacji procesów produkcji w celu zapewnienia, że pozwalają one w pełni osiągnąć zamierzony efekt.

Rodzaje środków stosowanych w celu dokonania takich ustaleń różnią się w zależności od procesu produkcyjnego i są w pełni udokumentowane w normie. Na przykład weryfikacja procesu produkcji w zakresie obróbki skrawaniem obejmuje:

  • Obiektywną analizę czasów cyklu obróbki i godzin dostępności w celu weryfikacji, czy dane ustawienie pozwala na produkcję części w pożądanym terminie realizacji. 
  • Jeżeli w warsztacie stosowana jest statystyczna kontrola procesu, przeprowadza się ocenę zdatności maszyn w celu ustalenia ich zdolności do regularnej produkcji części zgodnych ze specyfikacjami.

Dopełnienie powyższych obowiązków daje Tobie i Twoim klientom pewność, że proces obróbki skrawaniem umożliwia regularną produkcję produktu spełniającego wymagania w przewidywalnym terminie realizacji.

Należyte udokumentowanie tych działań stanowi podstawowy wymóg normy AS 9100 wydanie D. Terminowa dostawa spełniająca wymagania już za pierwszym razem stanowi priorytet dla klientów z sektora lotniczego, kosmicznego i obronnego. Wykazanie obiektywnymi metodami, że wszelkie elementy oddziałujące na te dwie zmienne są w Twoim procesie produkcyjnym pod kontrolą, jest więc niezbędne.

Kontrola pierwszej sztuki

Norma AS 9100 wydanie D stanowi również, że w przypadku produkcji nowego produktu dla klienta wymagana jest kontrola reprezentatywnej pierwszej sztuki w celu potwierdzenia zgodności procesu produkcji z założeniami. Obszarem zainteresowania procedury znanej w branży lotniczej, kosmicznej i obronnej jako kontrola pierwszej sztuki (ang. First Article Inspection, FAI) jest spełnianie wymagań przez konkretny produkt, nie przez cały proces produkcyjny.

Właściwy sposób przeprowadzenia i udokumentowania kontroli FAI jest znormalizowany w ramach normy AS 9102/B i często stanowi wymaganie klienta. Dowiedz się, jak sporządzić raport z kontroli pierwszej sztuki zgodnie z normą AS 9102/B.

Upraszczając, kontrolę FAI przeprowadza się poprzez monitorowanie procesu produkcyjnego i weryfikację, czy wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane zgodnie z planem, dając oczekiwane wyniki.

Wracając do przykładu obróbki skrawaniem, raport z kontroli FAI dla obrabianej części zawiera między innymi następujące informacje:

  • wyniki pomiarów dla wszystkich cech uwzględnionych na rysunku;
  • kopie atestów hutniczych dla każdego wykorzystanego materiału;
  • kopie zamówień na każdy wykorzystany materiał;

informacja dotycząca identyfikowalności wszelkich procesów specjalnych (np. utwardzanie) przeprowadzanych na miejscu lub zlecanych podwykonawcy, np. wskazanie specyfikacji i odnośnych certyfikatów zgodności.

Udokumentowanie powyższych punktów daje audytorowi pewność, że efektem pierwszej serii produkcyjnej jest produkt spełniający wymagania i założenia projektowe.

Ustalenia dotyczące systemu zarządzania jakością

W przypadku zmiany projektu produktu lub samego procesu produkcji wymagane jest ponowne przeprowadzenie kontroli FAI (w całości lub części). Jest to wymagane również w przypadku organizacji działających zgodnie z normą AS 9102/B, jeżeli w produkcji części nastąpiła przerwa dłuższa niż dwa lata.

W tym celu może być konieczne dokonanie następujących ustaleń dotyczących środków kontroli w systemie zarządzania jakością:

  • Kto odpowiada za sporządzanie raportów z kontroli FAI i jakiego przeszkolenia potrzebuje?
  • Jak zaznaczono potrzebę przeprowadzenia kontroli FAI, w szczególności w zakresie mniej oczywistych zmian, jak na przykład zmiana dostawcy materiałów lub oprzyrządowania?
  • W jaki sposób oznaczone będą przerwy w produkcji krótsze niż dwa lata?
  • Gdzie będą przechowywane raporty z kontroli FAI i kto potrzebuje dostępu do nich?

Niezawodny system zarządzania jakością zaoszczędzi Twój czas i ułatwi Ci monitorowanie na bieżąco raportów z kontroli FAI, szczególnie kiedy wymaga tego klient.

Dowiedz się więcej o certyfikacji AS 9100.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?