Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

USŁUGI CERTYFIKACJI SMETA

Pionierski, wielobranżowy audit etyczny.

SMETA to procedura auditów opracowana przez Sedex - Supplier Ethical Data Exchange - organizację non profit, która wspiera firmy pragnące stale poprawiać etykę pracy w obrębie swojego łańcucha dostaw.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Zarys ogólny

Sedex stworzyła zbiór najlepszych praktyk etycznego auditu, w tym kodeks Inicjatywy etycznego handlu ETI wraz z lokalnymi przepisami i prawodawstwem mającym zastosowanie w danym kraju, i wykorzystała je jako narzędzia pomiarowe do opracowania metodologii SMETA.

Tak znormalizowana metodologia pozwala ograniczyć powtarzalność wielopoziomowych auditów dostawców, proponując pojedynczy audit w miejsce różnych auditów dla różnych klientów. Organizacje mogą następnie dzielić się wynikami z innymi klientami za pośrednictwem bazy danych Sedex - jednej z największych międzynarodowych platform wymiany wiarygodnych danych na temat łańcucha dostaw.

Szkolenie

Rozwiązania szkoleniowe od Lloyd’s Register’s (LR) pomogą Ci możliwie najlepiej wykorzystać audit SMETA w Twojej organizacji. Nasze publiczne kursy pozwalają delegatom wymieniać się doświadczeniami a wydarzenia zamknięte pozwolą Ci dopasować sesje szkoleniowe do konkretnych rozwiązań organizacyjnych i potrzeb swojej firmy.

Audity SMETA i zamieszczanie danych w Sedex

Po zakończeniu auditów i udzieleniu aprobaty technicznej, LR sporządza szczegółowy raport, który możemy w Twoim imieniu zamieścić w bazie danych Sedex. Udostępniając swój raport za pośrednictwem Sedex wykażesz się przed swymi udziałowcami i partnerami przejrzystością procedur, co pomoże zwiększyć zaufanie dla Twojej marki, pokazać Twoje etyczne podejście do działalności i promować odpowiedzialność społeczną.

Audity uzupełniające

LR jest rynkowym liderem w dostarczaniu programów auditowych na zamówienie klienta, spełniających konkretne potrzeby Twojej organizacji, a także szerokiej gamy wiodących auditów dla poszczególnych sektorów. Klientów zainteresowanych SMETA zainteresować mogą również ISO 45001, ISO 22000 czy ISO 9001, lub inne normy branżowe, jak Bezpieczeństwo żywności BRCGS.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LR, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?