Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LR AllAssets: Programvaran Asset Performance Management

Ett nytt tillvägagångssätt för hantering av tillgångarnas prestanda

Förvandla risker till möjligheter

Digital Oil refinery
Vill du se hur det fungerar?

Översikt

Tänk dig att kunna få större insikt i era tillgångars säkerhet, risk och prestanda. Tänk dig att kunna reducera kostsamma stillestånd, graden utrustningsfel och löpande kostnader. Tänk dig att kunna skapa egna modeller och få dessa validerade av branschexperter och dra nytta av dessa i er programvara för prestanda för tillgångar. Tänk dig att kunna läsa in inspektionsdata genom att dra och släppa.

Tänk inte mer, LR AllAssets förverkligar detta genom ett nytt tillvägagångssätt för hantering av prestanda för tillgångar.

Vi erbjuder

LR AllAssets är en unik programvara för hantering av prestanda för tillgångar med beprövade metoder och avancerade analyser, som hjälper dig att mildra affärsrisker och optimera anläggningens prestanda.

Förkonfigurerade mallar och ett unikt verktyg för att skapa modeller ger dig möjlighet att enkelt konfigurera modellerna efter den egna miljön utan att behöva programkodning, vilket reducerar kostnaden och du får informationen snabbare. LR AllAssets är en säker, molnbaserad lösning som även innebär att personalen slipper från kalkylblad och som skapar ett systematiskt förfarande för att inhämta humankunskap och bästa genomförande, allt samlat på en plats och tillgängligt inom hela organisationen.

LR AllAssets skapar säkerhet inom tillgångsprestanda genom att omvandla inspektions- och underhållsdata till information så att ni kan noggrant bestämma riskerna, förbättra tillgångarnas, anläggningens och utrustningens prestanda och tillförlitlighet med 20 %, reducera risken för fel med 80 % och få kostnadsbesparingar på upp till 50 %.

Fördelar med LR AllAssets

Funktioner

Databibliotek
– Förifyllda modeller med LR certifierade rekommendationer
– LR:s 250 åriga riskerfarenhet är inbyggt i programmet

Modellbyggare
– Skapa egna modeller eller välj att redigera LR-skapade huvudmodeller efter egna tillgångsförhållanden
– Skapa och ändra egna, flexibla tillgångshierarkier, riskmallar, inspektionsmallar och rapporter – helt utan kodning!
 – AutoCAD-redigering ger dig möjlighet att markera ritningar med inspektionspunkter från AllAssets
– LR kan validera och certifiera dina nyskapade modeller för att garantera att dessa uppfyller bestämmelserna, branschstandarder och programpraxis.

Heltäckande integrering
– Anpassa efter befintlig verksamhet (arbetsflöden och processer)
– Organisera data från olika källor med hjälp av våra användargränssnitt, inkluderat dina program för företagsstyrning
– Molnbaserat för enkel och säker anslutning till datakällor.

Cybersäkerhet
– Skapar trygghet

Inga svarta lådor
– Öppet förfarande och tydlighet

Global Serviceexpertis
– Expertsupport som säkerställer heltäckande integrering eller migration

Funktioner i AllAssets

Vilka är fördelarna?

 • Reducera risker och optimera affärsmöjligheter
 • Exaktare riskdämpning
 • Förbättrat resursnyttjande
 • Identifiera kritisk utrustning
 • Identifiera ackumulerade risker för åldrande utrustning
 • Fokusera begränsade resurser på kritiska tillgångar
 • Prioritera inspektion och underhåll för risker
 • Eliminera onödiga inspektioner och överflödigt underhåll
 • Reducera fel, stopp och driftkostnader
 • Utöka underhålls- och omställningsintervaller
 • Förbättra tillgångars tillförlitlighet och tillgänglighet
 • Öka utrustningens drifttid
 • Utöka utrustningens livscykel på ett säkert sätt
 • Lägre livscykelkostnader
 • Förbättra arbetsstyrkans effektivitet
 • Inhämta kunskap och bästa genomförande

Varför välja LR?

Som experter inom tillgångsintegritet och underhållsoptimering, med årtionden av erfarenhet, arbetar vi fokuserat på att hjälpa dig att inte enbart överträffa säkerhetsmålen, utan även målsättningarna för drift och prestanda. Vi kombinerar vår ingenjörsexpertis med datainformation och digitala lösningar som hjälper kunderna att få kostnadsbesparingar som man inte kunnat drömma om, för att på så sätt förbättra produktionen och förlänga tillgångarnas livscykel och maximera driftdugligheten utöver vad man trott var möjligt. Förlita dig inte bara på vårt ord, begär en demonstration av LR AllAssets och se med egna ögon.

 

Kontakta oss för mer information

På jakt efter en specialanpassad tjänst eller lösning?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag