Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Verifiering av av-for-tag reporter

Visa upp ert arbete inom företagshållbarhet.

Verifiering av företagsrapporter hjälper er organisation att visa vilken inverkan ert arbete med hållbarhet har på ett klart, tydligt och lättåtkomligt sätt.

Building with Vegetation
Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Verifiering av företagsrapporter hjälper både offentliga och privata företag, oavsett storlek, att rapportera icke-finansiell prestanda.

Den strukturerade processen validerar den positiva inverkan ert arbete har på miljö, hållbarhet och socialt ansvarstagande, som är element som kompletterar uppgifterna i er balansräkning och förbättrar organisationens rykte.

Det är viktigt hur man kommunicerar prestanda, framförallt eftersom investerarnas intresse för icke-finansiell driftredovisning ökar. Företagen erkänner i allt större grad vilken roll de sociala och miljömässiga faktorerna som komplement till de ekonomiska har för företagets övergripande framgångar, vilket har gett en ökning av triple-bottom-line redovisning.

Fördelarna med verifiering av företagsrapporter

Intressenters förtroende

Omfattande redovisning hjälper företag att arbeta i linje med branschens bästa agerande för att på så sätt öka förtroendet från både intressenter och investerare. 

Minimera risker

Oberoende verifiering av rapporter ger ökat förtroende vad gäller juridisk överensstämmelse och bidrar till att minska de operativa riskerna.

Kontinuerlig förbättring

Branschstandarder driver på kontinuerliga förbättringar och möjliggör bättre fördelning av resurserna och lägre driftkostnader.

 

Behöver du hjälp med verifiering av företagsrapporter?

Lloyd’s Registers (LR) verifiering av företagsrapporter hjälper till att garantera att de datasystem som era rapporter förlitar sig på är robusta och tillförlitliga, samtidigt som rapporterna innehåller all nödvändig information.

LR kan skräddarsy verifieringsprocessen för att möta er organisations behov, validera rapporterna i förhållande till relevanta kriterier, däribland revisionsstandarden AA1000 och GRI (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines).

Varför samarbeta med oss?

Kvalificerade yrkesspecialister

Experterna hos Lloyd’s Register har hjälpt till att utveckla principerna i den internationella redovisningsstandarden AA1000 och man har även deltagit i arbetsgrupper för GRI, vilket sammantaget kvalificerar dem att leverera omfattande verifiering av företagsrapporter.

Teknisk expertis

Revisorerna från LR väljs ut baserat på deras områdesspecifika kunskaper, vilket ger kunderna trygghet i att de förstår de unika utmaningar ni ställs inför och vilka möjligheter ni har – oavsett vilken bransch ni är verksamma inom.

Er verksamhet hjälper LR att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar Lloyd’s Register Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LR:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag