Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

EU: s utsläppshandel (EU ETS)

Reducera era utsläpp av växthusgaser.

Verifiering mot EU: Utsläppshandel (EU ETS) intygar ert åtagande att kontinuerligt arbeta med att reducera koldioxidutsläppen.

Offshore Wind Farm
För mer information om våra tjänster

Vad är EU ETS?

EU ETS omfattar tilldelning och handel med utsläpp av växthusgaser (GHG) inom EU, där gränsvärdena fastställs av respektive medlemsstat. Därefter tilldelas varje installation som omfattas av planen ett visst tillstånd.

2013 introducerades EU ETS Fas III och den är aktiv fram till 31 december 2020 och inkluderar harmoniserad tilldelning av tillvägagångssätt, ytterligare växthusgas- och utsläppskällor. EU ETS Fas 3 kräver att varje kvalificerad installation ska ta fram årliga utsläppsrapporter, som ska omfatta en oberoende verifieringsrapport, som ska lämnas in till aktuell kontrollant mellan 28 februari och den siste mars varje år (tidsgränsen beror på medlemsstaten där installationen har sin verksamhet). Rapporten verifierar utsläppen för föregående kalenderår, därefter tilldelas ett tillstånd motsvarande de verifierade utsläppen.

EU ETS3 Årlig verifiering

LR:s oberoende årliga EU ETS-verifikation utgör en robust, reproducerbar mekanism för att kvantifiera, övervaka och rapportera era årliga utsläpp av växthusgaser.

LR stödjer alla typer av anläggningsoperatörer som behöver uppfylla bestämmelserna i EU ETS Fas 3, inklusive operatörer inom branscherna kemi, glas, metallurgi, papper och raffinaderi, samt de med en bränsleförbrukning på 20 MW eller mer.

I enlighet med EU ETS3 ska operatörerna lämna in årliga rapporter rörande utsläpp av växthusgaser, dessa ska verifieras av ett ackrediterat organ senast den 31 mars följande år. Efter verifieringen lämnar operatörerna in motsvarande antal tillstånd senast den 30 april samma år.

EU ETS3 Referensverifikation

LR:s EU ETS3 Referensverifikation hjälper organisationer att uppfylla EU:s referensbestämmelser genom robusta, reproducerbara mekanismer som kvantifierar, övervakar och rapporterar årliga utsläpp av växthusgaser.

Utsläppstillstånden baserades ursprungligen på referensdata (2005–2008 alternativt 2009–2010) som krävde verifiering av ett ackrediterat verifieringsorgan senast juli 2011. Under fas 3 (2013–2020) hamnade nyanmälda och operatörer involverade i kapacitetsändring, sammanslagningar och uppdelningar i gruppen ”New Entrant & Closure”. Detta innebär att man måste ansöka om referensverifiering via ett ackrediterat organ.

Baserat på dessa krav ska operatörer få sin fria tilldelning av utsläppstillstånd verifierat av ett ackrediterat organ inom 12 månader efter att den normala driften startats. Kraven hänvisar till verifierad och godkänd förstadag av en kontinuerlig period på 90 dagar som anläggningen varit i drift till minst 40 % av kapaciteten som utrustningen är avsedd för.

Fördelarna med EU ETS

Intressenters förtroende

Verifiering enligt EU ETS uppvisar att er organisation uppfyller utsläppsmålen för växthusgaser.

Reducera kostnader

Ni kan tjäna på att sälja av överskottskrediter som organisationen inte behöver.

Minimera risker

Genom att identifiera brister gentemot EU ETS-kraven med en fasad verifiering kan du minimera risken för att inte uppfylla kraven.

Behöver du hjälp med EU ETS?

Oavsett om er organisation är ny inom EU ETS eller har flyttat från fas 2 kan LR:s oberoende tredjepartsverifiering hjälpa er att uppfylla de obligatoriska rapporteringskraven. LR tillhandahåller årlig verifiering, nyanmälda reserverade tillämpningar, avslut och rationaliseringar, samt fas 3 GAP-analyser och support.

Vi var ett av de första verifieringsorganen som ackrediterades för EU ETS och vår verifiering i två steg ger oss möjlighet att minimera riskerna för att ni inte uppfyller kraven, samtidigt som vi orsakar så lite störningar som möjligt.

Varför samarbeta med oss?

Teknisk expertis

LR´s revisorer är experter på ledningssystem, behöriga i alla aspekter av att verifiera utsläpp, vilket garanterar att er organisation får en omfattande granskning.

Oöverträffad erfarenhet

Vi utvärderar och verifierar högprofilklienter inom sektorerna avfallshantering, allmännyttiga företag, metallurgi, olja och gas, kärnkraft och myndigheter – våra grundliga och omfattande kunskaper blir en direkt fördel för er.

Er verksamhet hjälper LR att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar Lloyd’s Register Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LR:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag