Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

CERTIFIERING ENLIGT ISO 22301 LEDNINGSSYSTEM FÖR KONTINUITET

Var förberedd på det oväntade.

Ledningssystem för kontinuitet hjälper er organisation att planera för oväntade händelser, hantera risker och skydda tillgångar.

ISO 22301 Business Continuity Management
Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

En ISO 22301 certifiering via Lloyd’s Register (LR) förbereder verksamheter för värsta tänkbara scenario, exempelvis IT-driftavbrott, incidenter rörande personal eller telekommunikation, terrorism, svåra väderförhållanden eller pandemi. Genom att implementera tydliga processer för att säkerställa en snabb återhämtning bidrar ISO 22301 till en konsekvent servicenivå gentemot era kunder och andra intressenter.

Certifieringen gäller för alla typer av organisationer och där standarden ISO 22301 granskas vart femte år, inkluderat de senaste hoten och riskerna.

Perioden för övergång till ISO 22301: 2019 har förlängts till 30 april 2023.

Fördelarna med ISO 22301

Mildra risker och begränsa störningar

Ett ISO 22301-certifierat ledningssystem för kontinuitet via LR hjälper organisationer att identifiera och mildra allvarliga risker, reducera hot om olyckor till och med innan de inträffat. Genom att identifiera potentiella risker förbereds ni för det oväntade, vilket ger er möjlighet att agera snabbare och mer beslutsamt för att minimera stillestånd om en olycka inträffar.

Homogenitet inom service och rykte

ISO 22301-certifiering säkerställer att man har implementerat kontroller och processer som ger organisationen möjlighet att upprätthålla ”normal verksamhet” vid katastrofer och skapar en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Detta säkerställer att kunderna får den servicenivå man förväntar sig från ert varumärke och bidrar till att skydda ert rykte.

Kundförtroende och nya affärsmöjligheter

Implementering av en robust ledningssystem för kontinuitet via LR:s skapar förtroende hos både kunder och intressenter, samt bidrar till konkurrensfördelar vid offerter på nya avtal.

Behöver du hjälp med ISO 22301?

LR följer branschens bästa genomförande vid utvärdering av ledningssystem för kontinuitet och med mer än 30 års erfarenhet av att leverera certifiering och utbildningstjänster är vi marknadsledare inom ISO 22301. Vi tillhandahåller ISO 22301-utbildning, ISO 22301 GAP-analys och ISO 22301 utvärdering och certifiering, allt för att underlätta er implementering av standarderna och för att snabbt och effektivt kunna reagera om olyckan är framme.

LR undersöker noga alla risker och använder strikt analytisk precision, vi granskar in i minsta detalj, lämnar inga oidentifierade risker för att säkerställa att kontinuitetsprocesserna på bästa sätt lägger grunden för ert varumärkes integritet.

Varför samarbeta med oss?

Oberoende

Lloyd’s Register upprätthåller oberoende och opartiskhet inom alla tredjeparts certifieringstjänster och erbjuder inte rådgivningstjänster för alla ledningssystem för att säkerställa objektivitet. Vi var det första certifieringsorganet i Storbritannien som ackrediterades av UKAS (United Kingdom Accreditation Service), vilket intygar vårt oberoende, opartiskhet och professionalism vid utförande av certifieringstjänster av era ledningssystem.

Teknisk expertis

Alla av LR:s revisorer är utbildade och behöriga experter på ledningssystem och vi matcher deras färdigheter med era verksamhetsbehov för att säkerställa en omfattande granskning av era verksamhetsrisker för att kunna bedöma oförutsedda händelser.

Er verksamhet hjälper LR att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar Lloyd’s Register Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Vill du veta mer om tjänsten?

INSIKTER

Vår inställning

LR:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag