Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

I en teknikdriven värld är det viktigt att man kan skydda organisationens och era kunders data. Genom implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) och certifiering i enlighet med ISO 27001 säkerställer ni att era processer och er styrning skyddar er information och organisationen från cyberattacker.

Fördelarna med ISO 27001

Skydda er data och ert rykte

ISO 27001-certifiering uppvisar för era intressenter att ni arbetar systematiskt och riskbaserat med era informationskällors säkerhet. Genom att implementera effektiva kontroll av informationssäkerheten kan er organisation bedöma eventuella risker och hot, samt hantera de åtgärder som krävs för att styra detta. 

Ligga steget före

Att bli certifierad enligt ISO 27001 kräver att ni har kunskap om gällande lagstiftning, som t.ex. EU:s GDPR. Detta har positiv inverkan på riskhantering och företagsledning. Gentemot era kunder och andra intressenter uppvisar det att ni har infört kontroller och förfaranden som skyddar deras data genom att förebygga dataöverträdelser.

Konkurrensfördel

ISO 27001-certifiering via LR ger ett offentligt och oberoende intyg rörande er förmåga, samtidigt som det innebär konkurrensfördelar vid upphandlingar och positionerar er som en tillförlitlig leverantör.

Behöver du hjälp med ISO 27001?

Vi kan hjälpa er med certifiering enligt ISO 27001. Utöver att vi är en världsledande leverantör inom certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet kan vi även hjälpa er med implementeringen av ISO 27001 via olika utbildningar och GAP-analyser.

Varför samarbeta med oss?

Ackrediterad certifiering

Vi var det första certifieringsorganet som ackrediterades av UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Genom att välja Lloyd's Register väljer ni att samarbeta med en organisation som har både erfarenheten och dokumenterad kapacitet att utvärdera er organisation i enlighet med ISO 27001.

Vår ackreditering omfattar alla organisationer inom alla branscher, ni kan tryggt förlita er på vår tekniska kunskap och utvärderingserfarenhet.

Teknisk expertis

Våra revisorer är behörigt fackfolk med områdesspecifik erfarenhet inom informationssäkerhet och IT och vi matchar dem efter era specifika verksamhetsbehov för att säkerställa en effektiv och robust granskning av ert system.

Vi ska bedöma er organisations överensstämmelse med ISO 27001 och det gör vi på ett fördomsfritt sätt och medvetenhet om innovativa idéer. Detta pragmatiska tillvägagångssätt garanterar en positiv inverkan på er organisation – både idag och på lång sikt.

Hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar Lloyd’s Register Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Vill du veta mer om tjänsten?

INSIKTER

Vår inställning

LR:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag