Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 27001 certification services

Säkerställ att det inte finns brister i informationssäkerheten.

Att implementera ett system för styrning av informationssäkerhet (ISMS) och erhålla ISO 27001-certifiering kan hjälpa er organisation att skydda era informationstillgångar.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Genom att använda ett riskstyrningssystem kan ISO 27001-certifiering hjälpa organisationer att styra personalen, processer och system och är den mest välkända standarden i ISO 27000-familjen.

Lloyd's Register (LR) kan även ta med verifiering enligt någon av följande riktlinjer och utförandekoder. Dessa stödjer ISO 27001 och har tagits fram av ISO för att hjälpa organisationer att implementera ISO 27001.

  • ISO 27017 – Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för molntjänster
  • ISO 27018 – Riktlinjer för skydd av personuppgifter i publika molntjänster som hanterar personuppgifter
  • ISO 27032 – Riktlinjer för cybersäkerhet

GAP-analys

För att förbereda er organisation inför certifiering enligt ISO 27001 kan LR tillhandahålla en GAP-analys som testar hur pass redo ert system är för utvärdering.

Efter genomförd analys får ni en rapport som beskriver vilka områden som eventuellt inte uppfyller kraven i ISO 27001 och rekommendationer med förbättrande åtgärder.

Certifiering och utvärdering

LR är ackrediterat för leverans av utvärderings- och certifieringstjänster till organisationer inom alla branscher och vi har väldokumenterade erfarenheter när det gäller utvärderingar inom luftfartsbranschen, försvarsmakten, finans, telekom, programvara, internettjänster, konsultverksamhet, juridik och myndigheter.

Er organisation tilldelas en ISO 27001-behörig revisor som matchas med era verksamhetsspecifika behov för att på så sätt säkerställa att ni får ut mesta möjliga av utvärderingen. Detta bidrar inte bara till att utveckla ert ledningssystem för informationssäkerhet, det förbättrar även era affärsresultat.

Verifieringsprogram

Vi kan tillhandahålla ett verifieringsintyg rörande överensstämmelse med ISO 27017, ISO 27018 och/eller ISO 27032. Detta är ett offentligt och oberoende intyg rörande er organisations förmåga att uppfylla extrakraven i standarderna.

Integrerade revisioner

För organisationer med flera ledningssystem, som t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och driftskontinuitet, kan det vara en fördel att använda våra integrerade revisions- och övervakningsprogram.

Certifieringstjänster

Certifieringen behöver inte sluta med ISO 27001. LR erbjuder utvärderingar, validering och verifiering enligt internationella standarder inom hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energihantering, driftskontinuitet och mycket mer. Kontakta oss för mer information.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LR:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag