Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 28007 privat maritim säkerhet

Motverka hot mot sjöfartssäkerheten med ISO 28007.

ISO 28007-certifiering ger privata marina säkerhetsföretag (PMSC) möjlighet att uppvisa att man tillhandahåller ickestatlig beväpnad säkerhetspersonal (PCASP) ombord på skepp.

Anchored Ship
Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Om ni är ett säkerhetsföretag kan ISO 28007-certifiering med Lloyd’s Register (LR) hjälpa er organisation att visa för rederier att ni tillhandahåller tillbörlig personal ombord på skepp som skydd mot piratattacker, för att garantera deras personals säkerhet, deras tillgångar och last.

Vad är ISO 28007?

I takt med att hoten mot kommersiella rederier ökar, exempelvis från piratverksamhet i Indiska oceanen och på andra platser, har även användningen av säkerhetsföretag (PMSC) som tillhandahåller säkerhetspersonal ombord på skepp (PCASP) ökat i dessa högriskområden.

För rederierna är det inget lättvindigt beslut att använda beväpnad säkerhetspersonal ombord på skeppen och det ska följa efter en noggrann riskbedömning där man har uttömt alla andra praktiska åtgärder att skydda sig själv.

ISO 28007 introducerades för att bemöta olika säkerhets- och juridiska frågor, samt skapa ett grundligt riskbaserat förfarande för att anlita säkerhetspersonal på skepp. Här anges riktlinjer och områdesspecifika krav som säkerhetsföretag, som redan uppfyller ISO 28000, kan implementera för att uppvisa att man tillhandahåller ändamålsenliga PCASP-tjänster ombord på skepp.

Fördelarna med ISO 28007

Förbättrad säkerhet med ökat förtroende

ISO 28007-certifiering kan förbättra er organisations trovärdighet genom att uppvisa att ni tillhandahåller ändamålsenliga säkerhetstjänster ombord på skepp. Det ger skeppsägare och andra intressenter förtroende för att ni använder bästa praxis för att bemöta alla interna och externa problem förknippade med era säkerhetstjänster.

Ömsesidigt förhållande och riskbedömning

Genom implementering och erhållande av ISO 28007-certifiering uppvisar er organisation en grundlig kunskap om inbördes förhållande mellan skeppsägare, riskbedömning av skeppsägare och deras intention att använda beväpnad personal ombord på sina skepp.

Förbättrad effektivitet och sänkta kostnader

För er organisation kan en ISO 28007-certifiering spara både tid och pengar genom att styrka er förmåga gentemot potentiella kunder. Det riskbaserade förfarandet i ISO 28000 är ett viktigt steg som säkerställer att resurserna används för att reducera den totala säkerhetsrisken.

Behöver du hjälp med ISO 28007?

LR har mer än 30 års erfarenhet inom certifiering av ledningssystem och vi har skaffat oss omfattande kunskap inom säkerhetsutvärderingar i enlighet med ISO 28000, vilket gör att vi är optimalt positionerade för att uppfylla alla era behov kring ISO 28007. Vi har byggt upp en portfölj som omfattar ISO 28007 GAP-analys och ISO 28007 revision och certifiering.

Varför samarbeta med oss?

Oberoende

LR är den ledande certifieringsleverantören för ledningssystem till privata maritima säkerhetsföretag (PMSMS) och det första organ som har erhållit UKAS-ackreditering för att tillhandahålla certifieringsutvärderingar i enlighet med ISO 28007. Vårt oberoende innebär en trygghet för er och i vår förmåga att genomföra robusta och professionella utvärderingar av ert PMSMS och som uppfyller alla de behov er organisation har

Teknisk expertis

LR:s omfattande erfarenhet inom ledningssystem och marinsektorn, kombinerat med vår globala närvaro ger oss en unik position när det gäller att tillhandahålla ISO 28007 support och resurser till organisationer, oavsett var man bedriver sin verksamhet.

Er verksamhet hjälper LR att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar Lloyd’s Register Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag