Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skapa grunderna för bästa genomförande.

Leverera kundbelåtenhet, reducera er miljöpåverkan och skapa en hälsosammare och säkrare arbetsplats med oberoende certifiering av ledningssystem.

Aerial view of roundabout in a city
Läs mer om våra olika tjänster

Nöjda kunder, bättre riskhantering och enkel integration.

Ackrediterad certifiering för grundkvalitet, miljö och arbetsmiljöstandarder visar era intressenter att ni har implementerat effektiva ledningssystem – vilket gör ert företag till en attraktiv leverantör, arbetsgivare och samarbetspartner.

Våra tjänster inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Även om överensstämmelse är en viktig aspekt i våra certifieringstjänster, så gör vår tekniska expertis revisionen till ett kraftfullt ledningsverktyg för att förbättra och säkerställa prestanda. Genom att förstå vad som verkligen är viktigt för er organisation och era intressenter kan vi hjälpa er att förbättra ert ledningssystem och er verksamhet genom vårt kompletta utbud av certifierings- och utbildningstjänster.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation?

Så här kan vi hjälpa till

Vi tillämpar våra expertlösningar och oberoende certifieringar för att säkerställa integritet, tillförlitlighet och framgångar inom alla delar av er verksamhet. Hjälper till att maximera produktivitet och återhämtning, reducera kostnader, mildra risker och intyga uppfyllelse av bestämmelser, branschnormer och standarder, där vi har deltagit i utvecklingen av flera av dessa.

Läs mer om våra olika tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag