Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Primär produktion

Säker och miljöhållbart jordbruk, lantbruk och fiskeriverksamhet.

Certifiering inom branscherna djurfoder, jordbruk, lantbruk och fiskeri bidrar till att förbättra säkra livsmedelsleveranser och bidrar markant till hållbarhetsprogram och ekonomisk tillväxt.

Aerial view of wheat harvest
För mer information om våra tjänster

Oberoende certifiering hjälper er att hantera risker inom livsmedelssäkerhet och hållbarhet.

Med över 30 års erfarenhet av arbete med leveranskedjor är LR specialister när det gäller att hjälpa mejerier, animalieproduktion, vattenbruk, fiskerinäring eller växtodling med deras certifieringskrav.

Våra omfattande certifieringstjänster täcker in allt från djurens välmående till hållbarhet och miljöansvar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation?

Så här kan vi hjälpa till

Vi tillämpar våra expertlösningar och oberoende certifieringar för att säkerställa integritet, tillförlitlighet och framgångar inom alla delar av er verksamhet. Hjälper till att maximera produktivitet och återhämtning, reducera kostnader, mildra risker och intyga uppfyllelse av bestämmelser, branschnormer och standarder, där vi har deltagit i utvecklingen av flera av dessa.

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag