Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LR värnar om din integritet och beaktar god datasäkerhet- lr.org

Lloyd’s Register tar mycket allvarligt på dina personuppgifters säkerhet och vi arbetar fokuserat med att säkerställa att dina personuppgifter alltid hålls skyddade.

Vad är syftet med denna integritetspolicy?

Syftet med denna Integritetspolicy är att ge dig en klar beskrivning av hur dina personuppgifter inhämtas och vad den används till vid dina kontakter med oss, samt ge dig information om vilka rättigheter du har rörande personuppgifterna.

Vilka är Lloyd's Register?

”Lloyd’s Register” eller ”LR” syftar på en internationell företagskoncern som ägs av Lloyd’s Register Group Limited (UK registreringsnummer 08126909), som i sin tur ägs av Lloyd’s Register Foundation (UK välgörenhetsnummer 1145988 och UK registreringsnummer 07905861). Inklusive, men inte begränsat till, Lloyd’s Register EMEA, Lloyds Register Asia, Lloyd’s Register Group Services Limited, Lloyd’s Register Americas Inc., Lloyd’s Register Inspection Limited, Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, som omfattar kärnverksamhetstjänster inom LR Group eller professionella tjänster genom LR:s affärsverksamheter.

Vilka personuppgifter samlar LR in?

LR inhämtar bara grundläggande personuppgifter (som t.ex. namn, e-postadress, direkt telefonnummer, din arbetsgivare/institution och annan grundläggande kontaktinformation – samt annan information som du själv väljer att delge) och endast på följande sätt:

 • Information som du själv tillhandahåller via våra webbsidor, skriftligt, via telefon, på våra evenemang eller på annat sätt; eller
 • Information som vi erhåller genom ditt användande av våra webbsidor, tjänster och/eller de sociala mediaplattformer som LR använder;
 • LR inhämtar kontaktinformation via utvalda tredje parter.

Vi efterfrågar inte, och avser inte att inhämta, känsliga personuppgifter vid hantering av generella förfrågningar, korrespondens, relationshantering eller marknadsföring.

För BOPAS-tjänster inhämtar LR personuppgifter (så som namn, e-postadress och kontaktinformation (privat eller arbetsrelaterad):

 • Information som du själv tillhandahåller via BOPAS-webbsidan och via de formulär som krävs för tjänsten och annan samverkan enligt ovan.

För kundutbildningstjänster inhämtar LR personuppgifter (så som namn, e-postadress, kontaktinformation (privat eller arbetsrelaterad), val av utbildning, deltagande, uppnådd utbildningsnivå:

 • Information som du själv tillhandahåller via den aktuella utbildningsportalen och annan samverkan enligt ovan.

Rörande marknadsföring och kundrelationer använder LR sina legitima affärsintressen vid inhämtning av personuppgifter för att upprätthålla och förbättra befintliga och löpande kundrelationer med dig och din organisation: Detta kan omfatta att vi kontaktar dig för feedback i realtid rörande våra tjänster, forskning/undersökning om aktuella erbjudanden.

Såvida du inte harr angett att du godkänner att få marknadsföringsinformation från oss kommer LR inte att skicka elektronisk marknadsföring till dig. Vårt marknadsföringssystem ger dig möjlighet att själv konfigurera inställningarna och du kan när som helst välja bort att få marknadsföringsmaterial.

Personuppgifter för specifika affärsaktiviteter: När du använder de tjänster som tillhandahålls via LR:s verksamheter kan det vara nödvändigt att du tillhandahåller ytterligare personuppgifter i linje med tjänstens krav, ackrediteringsplan, nationella myndighetsbestämmelser som LR lyder under. Information om uppgifternas omfattning finns online via Integritetspolicyn. En länk till Integritetspolicyn kommer att finnas på alla relevanta formulär och i den korrespondens som rör tjänsten eller produkten.

Vad gäller för dem som besöker LR:s kontor?

När du besöker något av våra kontor kan vi inhämta grundläggande personuppgifter (enligt denna Integritetspolicy) och då endast i syfte att upprätthålla anläggningens säkerhet. Du kan bli ombedd att registrera dig och stämpla ut när du besöker något av våra kontor och du får då en besöksbricka som ska bäras under ditt besök. På platser där vi använder intern kameraövervakning så är syftet med detta att upprätthålla anläggningens säkerhet.

Varför inhämtar LR personuppgifter?

LR behöver inhämta grundläggande personuppgifter för att kunna besvara dina förfrågningar (exempelvis via våra webbsidor och plattformar på sociala media) och för att tillhandahålla den information som rör våra tjänster (som t.ex. nyhetsbrev, branschuppdateringar, information om våra produkter och tjänster, inbjudningar till evenemang, undersökningar, marknadsundersökningar, etc.), som du endera har godkänt att erhålla (genom att markera i aktuell godkännanderuta) eller som rör LR:s produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och/eller som du redan erhåller baserat på våra legitima affärsintressen.

Data som inhämtas via din samverkan med oss via telefon, e-post och digitala plattformar, (t.ex. plattformarna LinkedIn, Go-To Webinar) kan användas för att generera uppslag, relationshantering och hantering av generella förfrågningar om våra tjänster/produkter.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på något annat sätt, annat än vad som beskrivs i denna Integritetspolicy.

LR använder cookies för att inhämta information om hur du använder våra webbsidor. Detta gör vi för att kunna skräddarsy och personanpassa din upplevelse och för att, kombinerat med information från andra användare och deras användning, kunna förbättra webbsidornas innehåll, layout och prestanda. Du hittar mer information i vår Cookies policy.

Hur skyddas dina personuppgifter?

LR skyddar dina personuppgifter genom olika adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder och vi lämnar aldrig personuppgifter vidare till någon annan utanför den egna gruppen, eller till personer eller organ utanför Storbritannien och/eller EU, bortsett från och i den omfattning som: (i) krävs för det ändamål som anges i denna integritetspolicy och (ii) där det i förväg har säkerställts att det finns korrekta skyddsåtgärder för att säkerställa denna information även fortsättningsvis hålls säker och som används i enlighet med denna policy, samt överensstämmer med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679).

Vi använder tjänsteleverantörer för att driva våra webbsidor, t.ex. webbhotell och frågefunktioner och en kundhanteringsdatabas (SalesForce och Pardot) på vars system LR lagrar data. Vissa av dessa tjänsteleverantörer kommer att behandla dina personuppgifter som en del av tjänsten som levereras till LR, så som kundutbildningstjänster via iLearning-miljön som tillhandahålls av Seertech. Vi säkerställer att även våra tjänsteleverantörer agerar i enlighet med denna Integritetspolicy.

Hur länge sparar LR personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lagras av LR längre än vad som är nödvändigt för de syften som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte aktuell lagstiftning kräver att uppgifterna lagras under längre tid. Denna lagringsperiod baseras på din samverkan med LR, din förfrågan och löpande tillhandahållande av tjänster genom vår verksamhet. Du kan när som helst uttrycka din önskan om att LR ska sluta behandla dina personuppgifter via de möjligheter som erbjuds i Inställningar eller via länken i marknadsföringsmaterialet.

Vilka är dina juridiska rättigheter?

Du har ett antal olika juridiska rättigheter som gäller dina personuppgifter, däribland:

 • rätten att få tillgång till och kopiera dina personuppgifter;
 • rätten att få dina personuppgifter korrigerade om dessa är felaktiga eller ofullständiga;
 • rätten att få dina personuppgifter raderade;
 • rätten att begränsa eller invända mot LR:s bearbetning av dina personuppgifter;
 • rätten att, när som helst, dra tillbaka ditt medgivande rörande vår uppgiftsbehandling (dvs. inklusive rätten att, när som helst, välja bort eller avboka kommunikation, endera genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges i denna integritetspolicy eller genom att klicka på länken avbryt prenumeration i den e-post som du får från oss).

Om du vill utnyttja dina juridiska rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer att agera efter de rättigheter som du vill nyttja inom en månad från den dag vi har mottagit din begäran, såvida inte din begäran är komplicerad eller involverar stora datamängder, i sådant fall kommer det att ske inom tre månader.

Hur kontaktar man LR?

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller hur vi använder personuppgifter ber vi dig att kontakta vårt personuppgiftsombud via:

 • e-post: dataprotection@lr.org;
 • brev: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS; eller
 • telefon: (+44) 020 7423 1724.

Hur framför du ett klagomål?

Om du har klagomål om hur dina personuppgifter hanteras av LR ber vi dig att kontakta LR personuppgiftsombud, via ovanstående kontaktinformation.

Du har juridisk rätt att inlämna klagomål till aktuell tillsynsmyndighet. När det gäller LR så är den aktuella tillsynsmyndigheten UK Information Commissioner’s Office (för inlämnande av klagomål eller för att rapportera problem, gå in på: https://ico.org.uk/concerns/).

Uppdaterar LR sin integritetspolicy?

LR kan utan föregående meddelande ändra innehållet i denna Integritetspolicy. Du bör regelbundet kontrollera och läsa denna Integritetspolicy för att säkerställa att du har kännedom om den senaste versionen som gäller när du besöker våra webbsidor. Senaste uppdatering av denna integritetspolicy gjordes i januari 2021.

Vill du kontakta oss?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag