Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LR värnar om din integritet och beaktar god datasäkerhet- lr.org

Lloyd’s Register tar mycket allvarligt på dina personuppgifters säkerhet och vi arbetar fokuserat med att säkerställa att dina personuppgifter alltid hålls skyddade.

Vad är syftet med denna integritetspolicy?

Syftet med denna Integritetspolicy är att ge dig en klar beskrivning av hur dina personuppgifter inhämtas och vad den används till vid dina kontakter med oss, samt ge dig information om vilka rättigheter du har rörande personuppgifterna.

Vilka är Lloyd's Register?

”Lloyd’s Register” syftar på en internationell företagskoncern som ägs av Lloyd’s Register Group Limited (UK registreringsnummer 08126909), som i sin tur ägs av Lloyd’s Register Foundation (UK välgörenhetsnummer 1145988 och UK registreringsnummer 07905861).

Hur kontaktar man Lloyd’s Register?

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller hur vi använder personuppgifter ber vi dig att kontakta vårt personuppgiftsombud via:

  • e-post: dataprotection@lr.org;
  • brev: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK; eller
  • telefon: +44 20 7423 1724.
Vilka personuppgifter samlar Lloyd’s Register in?

Lloyd’s Register inhämtar bara grundläggande personuppgifter (som t.ex. namn, e-postadress och grundläggande kontaktinformation – samt annan information som du själv väljer att delge) och endast på följande sätt:

  • Information som du själv tillhandahåller via vår webbsida, skriftligt, via telefon, på våra evenemang eller på annat sätt; eller
  • Information som vi erhåller genom ditt användande av våra webbsidor och/eller tjänster.

Vi efterfrågar inte, och avser inte att inhämta, känsliga personuppgifter.

Varför samlar Lloyd’s Register in personuppgifter?

Lloyd’s Register behöver inhämta grundläggande personuppgifter för att kunna besvara dina förfrågningar och för att tillhandahålla den information som rör våra tjänster (som t.ex. nyhetsbrev, branschuppdateringar, information om våra produkter och tjänster, inbjudningar till evenemang, undersökningar, marknadsundersökningar, etc.), som du endera har godkänt att erhålla eller som rör Lloyd’s Register produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på något annat sätt.

Lloyd’s Register använder cookies för att inhämta information om hur du använder våra webbsidor. Detta gör vi för att kunna skräddarsy och personanpassa din upplevelse och för att, kombinerat med information från andra användare och deras användning, kunna förbättra webbsidornas innehåll, layout och prestanda. Du hittar mer information i vår Cookies policy.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Lloyd’s Register skyddar dina personuppgifter genom olika adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder och vi lämnar aldrig personuppgifter vidare till någon annan utanför den egna gruppen, eller till personer eller organ utanför Storbritannien och/eller EU, bortsett från och i den omfattning som: (i) krävs för det ändamål som anges i denna integritetspolicy och (ii) där det i förväg har säkerställts att det finns korrekta skyddsåtgärder för att säkerställa denna information även fortsättningsvis hålls säker och som används i enlighet med denna policy, samt överensstämmer med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679).

Vi använder tjänsteleverantörer för att driva våra webbsidor, t.ex. webbhotell och frågefunktioner och vissa av dessa tjänsteleverantörer kommer att bearbeta dina personuppgifter som en del av den tjänst man levererar till oss. Vi säkerställer att även våra tjänsteleverantörer agerar i enlighet med denna Integritetspolicy.

Hur länge sparar Lloyd’s Register personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lagras av Lloyd’s Register längre än vad som är nödvändigt för de syften som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte aktuell lagstiftning kräver att uppgifterna lagras under längre tid.

Vilka är dina juridiska rättigheter?

Du har ett antal olika juridiska rättigheter som gäller dina personuppgifter, däribland:

  • rätten att få tillgång till och kopiera dina personuppgifter;
  • rätten att få dina personuppgifter korrigerade om dessa är felaktiga eller ofullständiga;
  • rätten att få dina personuppgifter raderade;
  • rätten att begränsa eller invända mot Lloyd’s Registers bearbetning av dina personuppgifter;
  • rätten att, när som helst, dra tillbaka ditt medgivande rörande vår uppgiftsbehandling (dvs. inklusive rätten att, när som helst, välja bort eller avboka kommunikation, endera genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges i denna integritetspolicy eller genom att klicka på länken avbryt prenumeration i den e-post som du får från oss).

Om du vill utnyttja dina juridiska rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer att agera efter de rättigheter som du vill nyttja inom en månad från den dag vi har mottagit din begäran, såvida inte din begäran är komplicerad eller involverar stora datamängder, i sådant fall kommer det att ske inom tre månader.

Vad gäller för dem som besöker Lloyd’s Registers kontor?

När du besöker något av våra kontor kan vi inhämta grundläggande personuppgifter (enligt denna Integritetspolicy) och då endast i syfte att upprätthålla anläggningens säkerhet. Du kan bli ombedd att registrera dig och stämpla ut när du besöker något av våra kontor och du får då en besöksbricka som ska bäras under ditt besök. På platser där vi använder intern kameraövervakning så är syftet med detta att upprätthålla anläggningens säkerhet.

Hur framför du ett klagomål?

Om du har klagomål om hur dina personuppgifter hanteras av Lloyd’s Register ber vi dig att kontakta Lloyd’s Registers personuppgiftsombud, via ovanstående kontaktinformation.

Du har juridisk rätt att inlämna klagomål till aktuell tillsynsmyndighet. När det gäller Lloyd’s Register så är den aktuella tillsynsmyndigheten UK Information Commissioner’s Office (för inlämnande av klagomål eller för att rapportera problem, gå in på: https://ico.org.uk/concerns).

Uppdaterar Lloyd’s Register sin integritetspolicy?

Lloyd’s Register kan utan föregående meddelande ändra innehållet i denna Integritetspolicy. Du bör regelbundet kontrollera och läsa denna Integritetspolicy för att säkerställa att du har kännedom om den senaste versionen som gäller när du besöker våra webbsidor. Senaste uppdatering av denna integritetspolicy gjordes 12 juni, 2018.

 

Vill du kontakta oss?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag